Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen - DEI+

Bent u een ondernemer en of eindgebruiker die investeert in een innovatie ten behoeve van aardgasloze woningen, wijken en gebouwen, alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie? U kunt dan in aanmerking komen voor de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie - DEI+.

In de komende jaren moeten 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasloos gemaakt worden. Voorbereidend op aardgasloos kunnen woningen al aardgasloos-ready worden gemaakt. Aardgasloos-ready betekent dat woningen qua bouwkundige en installatietechnische voorzieningen voor verwarming, warm tapwater en koken gereed zijn voor afkoppeling van het aardgasnet en aansluiting op een alternatieve energiestructuur. Die afkoppeling van het aardgasnet en koppeling aan de nieuwe energie infrastructuur kan later zonder grote inspanningen en overlast voor bewoners plaatsvinden.

De uitgebreide voorwaarden verschillen per onderdeel. U vindt daarover alles in de handleiding DEI+.

Prototypes

Dit DEI+thema ondersteunt projecten waarin binnen één jaar prototypes van enkele of meer innovatieve producten en diensten ontwikkeld worden, die bijdragen aan:

  • de transitie naar aardgasloze woningen en gebouwen, met bijbehorende energie infrastructuur in aardgasloze wijken tegen zo laag mogelijke kosten
  • het handhaven en zomogelijk verbeteren van de kwaliteit in de woning, het gebouw of de wijk
  • versnellen van het op grote schaal aardgasloos of aardgasloos-ready kunnen maken van woningen en gebouwen

Type producten en diensten

Dit DEI+thema ondersteunt projecten die aanvullend op de bovengenoemde doelen zich richten op tenminste één van de drie onderstaande typen producten of diensten:

  • Integrale producten van bestaande basisproducten en componenten die snel en seriematig in woningen, gebouwen en wijken kunnen worden toegepast.
  • Gestandaardiseerde totaalpakketten waarmee (combinaties van) woningen, gebouwen en energie-infrastructuur in een wijk aardgasloos kunnen worden gemaakt.
  • Hulpmiddelen en instrumenten die het aardgasloos maken van woningen, gebouwen en wijken vereenvoudigen, goedkoper maken en hinder bij bewoners wegnemen.

Budget

Stand van zaken  22-07-2019

 
Thema
Budget
Verleend
In behandeling
Beschikbaar
ProgrammalijnAardgasloze woningen, wijken en gebouwen€ 7.450.000
€ 487.834
€ 1.745.952€ 5.216.214       
SubthemaAardgasloos maatschappelijk vastgoed€ 3.910.000-€ 82.500     € 3.827.500

Service menu right