Service menu right

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie - DEI+

Bent u een ondernemer en/of eindgebruiker en wilt u minder energie gaan verbruiken in uw productieproces of heeft u een innovatieve techniek waarmee CO2-emissiereductie kan worden gerealiseerd? Wilt u investeren in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie? Dan kunt u subsidie aanvragen voor pilotprojecten en demonstratieprojecten binnen de regeling DEI+.

Budget

Binnen de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) kennen we 5 thema’s - met elk een eigen budget. Klik op het thema in de tabel voor een korte beschrijving waar dat thema over gaat.

DEI+themaBudgetOpenstellingstermijn

Energie-innovatie

€ 35 miljoen*21-02-2019 t/m 07-01-2020 17:00 uur
CO2-reductie industrie€ 23,74 miljoen*21-02-2019 t/m 04-06-2019 17:00 uur
Flexibilisering elektriciteitssysteem (waaronder waterstof) - kortlopende projecten€ 21,1 miljoen**21-02-2019 t/m 24-09-2019 17:00 uur
Innovaties Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen7,45 miljoen*01-04-2019 t/m 13-08-2019 17:00 uur

Innovaties Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen - subthema Maatschappelijk vastgoed

€ 3,91 miljoen*
 
01-04-2019  t/m 13-08-2019 17:00 uur

Ruimtelijke inpassing van grootschalige duurzame energieopwekking  - kortlopende projecten

€ 5,1 miljoen*

21-02-2019 t/m 24-09-2019 17:00 uur

Circulaire economie€ 44 miljoen01-08-2019 t/m 22-09-2020 17:00 uur
Flexibilisering elektriciteitssysteem (waaronder waterstof) - meerjarige projecten€ 12,5 miljoen01-08-2019 t/m 07-01-2020 17:00 uur
Ruimtelijke inpassing van grootschalige duurzame energieopwekking - meerjarige projecten€ 4,5 miljoen01-08-2019 t/m 07-01-2020 17:00 uur
   * Maximale subsidie per project is € 6 miljoen
** Maximale subsidie per project is € 15 miljoen

Looptijd projecten thema's

  • Voor projecten onder het thema Energie-innovatie en voor de meerjarige projecten onder de thema’s Flexibilisering van het elektriciteitssysteem en Ruimtelijke inpassing geldt een looptijd van maximaal 4 jaar
  • Voor projecten onder het thema Circulaire economie geldt een maximale looptijd tot eind 2020
  • Voor projecten onder alle andere thema's geldt een maximale looptijd tot eind 2019 - als een deelnemer € 125.000 subsidie of meer ontvangt.
  • Voor projecten onder alle andere thema's geldt een maximale looptijd van maximaal 1 jaar na aanvang van het project als alle deelnemers minder dan € 125.000 subsidie ontvangen.

Voorwaarden

Bekijk de voorwaarden, afwijzingsgronden en aandachtspunten van de regeling Demonstratie Energie en- Klimaatinnovatie . De uitgebreide voorwaarden en specifieke afwijzingsgronden leest u ook in de download - Handleiding Pilot- en Demoprojecten CO2-reductie 2019 – DEI+.

Deze handleiding geeft alle informatie die u nodig heeft voor uw aanvraag.

Aanvragen

Tijdens de openstellingsperiode kunt u uw aanvraag voor de DEI+ indienen. Wanneer dit is, ziet u in de tabel bovenaan deze pagina. Voor alle DEI+onderdelen geldt: wie het eerst komt wie het eerst maalt. Wees er dus snel bij. U kunt uw aanvraag indienen via mijnrvo.nl. U kunt uw aanvraag alvast voorbereiden met de beschikbare documenten.

Uw projectidee toetsen

Is het zinvol een subsidieaanvraag voor uw innovatie in te dienen? Toets eerst uw projectidee bij RVO.nl met het projectideeformulier. U krijgt dan zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie of aanbeveling van een TKI of RVO.nl op uw projectidee.

Met de aanbevelingen kunt u beoordelen of het zinvol is een subsidieaanvraag in te dienen voor DEI+ of mogelijk voor een andere subsidieregeling.

Het projectideeformulier indienen

  1. Vul het projectideeformulier zo volledig mogelijk in, plak er figuren of bijlagen bij
  2. Sla het formulier op en voeg het als bijlage (maximaal 2 MB) toe bij dit contactformulier
  3. Dien het projectideeformulier tot 3 weken voor sluiting van de regeling in, dan kunnen wij u tijdig een advies geven

Projectbeheer

Voert u al een project uit onder de DEI+? Ga dan naar mijnrvo.nl voor de indiening van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van de subsidievaststelling.

DEI+ in de praktijk

  • Bekijk de video over Black Bear Carbon. Zij hebben met de DEI+ een revolutionaire fabriek gebouwd om autobanden milieuvriendelijk te recyclen.
  • Bekijk de projecten van andere ondernemers die eerder DEI+subsidie ontvingen op de kaart met DEI+projecten.
  • Wat maakt een demonstratie tot een demonstratieproject en welke tips hebben andere ondernemers voor u? Lees het in de praktijkverhalen DEI+.