Demonstratie energie-innovatie DEI

Bent u een ondernemer/eindgebruiker die investeert in een  energie-innovatie, alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie. U komt dan in aanmerking voor de subsidie Demonstratie Energie-Innovatie (DEI).

De subsidie Demonstratie Energie-Innovatie draagt bij aan de economische (groene) groei in Nederland. Ook kan uw project een voorbeeld zijn voor afnemers in binnen- en buitenland. Uw energie-innovatie moet technologieën demonstreren die de Nederlandse economie versterken door:

  • hogere omzet
  • meer werkgelegenheid
  • toename van export van en door Nederlandse fabrikanten, technische dienstverleners of leveranciers

Budget

Project

Subsidieplafond 2018
DEI project eerste tender
€ 20 miljoen
DEI-project tweede tender
(Sluit 23 oktober 2018, 17.00)
€ 20 miljoen
 

Voorwaarden

Wat voor projecten komen in aanmerking voor subsidie en wat zijn de voorwaarden en criteria? U vindt ze op de pagina's:

Aanvragen

U kunt de eerste tender subsidie Demonstratie energie-innovatie DEI van 3 april tot 24 april 2018, 17.00 uur aanvragen via Mijn.rvo.nl. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren) nodig.

LET OP: Dien uw aanvraag tijdig in! Een aanvraag die RVO.nl te laat ontvangt of die na de sluiting van een tender niet compleet is, wijst RVO.nl af. Het tijdstip van ontvangst op de servers van RVO.nl is leidend. Ook digitale post kan vertraagd aankomen.

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

DEI In de praktijk

  • Bekijk de projecten van ondernemers die eerder DEI-subsidie ontvingen op de kaart met DEI-projecten.
  • Wat maakt een demonstratie tot een demonstratieproject en welke tips hebben andere ondernemers voor u? Lees het in de praktijkverhalen DEI.

Downloads

Achtergrond

De subsidie Demonstratie Energie-Innovatie maakt onderdeel uit het totaal aan regelingen van de Topsector Energie. De Topsector Energie beschikt jaarlijks over een budget van ruim € 100 miljoen. Deze subsidie is voor onderzoeks- en demonstratieprojecten op het gebied van energie-innovaties. Kijk voor het overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie innovatie.

Meer weten?

Service menu right