Demonstratie energie-innovatie DEI

Bent u een ondernemer/eindgebruiker die investeert in een energie-innovatie, alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie. U komt dan in aanmerking voor de subsidie Demonstratie Energie-Innovatie (DEI).

De subsidie Demonstratie Energie-Innovatie draagt bij aan de economische (groene) groei in Nederland. Ook kan uw project een voorbeeld zijn voor afnemers in binnen- en buitenland. Uw energie-innovatie moet technologieën demonstreren die de Nederlandse economie versterken door:

  • hogere omzet
  • meer werkgelegenheid
  • toename van export van en door Nederlandse fabrikanten, technische dienstverleners of leveranciers

Budget

Project

Subsidieplafond 2018

DEI project eerste tender
(Gesloten)

€ 20 miljoen
DEI-project tweede tender
(Gesloten)
€ 20 miljoen

Voorwaarden

Wat voor projecten komen in aanmerking voor subsidie en wat zijn de voorwaarden en criteria? U vindt ze op de pagina's:

Aanvragen

De tweede tender is op 23 oktober 2018 om 17.00 gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Projectbeheer

Voert u al een project uit onder de DEI? Ga dan naar mijnrvo.nl voor de indiening van een voortgangsrapportage, projectwijziging of aanvragen van de vaststelling.

Achtergrond

De subsidie Demonstratie Energie-Innovatie maakt onderdeel uit het totaal aan regelingen van de Topsector Energie. De Topsector Energie beschikt jaarlijks over een budget van ruim € 100 miljoen. Deze subsidie is voor onderzoeks- en demonstratieprojecten op het gebied van energie-innovaties. Kijk voor het overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie-innovatie.

Meer weten?

DEI In de praktijk

  • Bekijk de video over Black Bear Carbon. Zij hebben met de DEI een revolutionaire fabriek gebouwd om autobanden milieuvriendelijk te recyclen.
  • Bekijk de projecten van andere ondernemers die eerder DEI-subsidie ontvingen op de kaart met DEI-projecten.
  • Wat maakt een demonstratie tot een demonstratieproject en welke tips hebben andere ondernemers voor u? Lees het in de praktijkverhalen DEI.

Service menu right