Aanbestedingen infrastructurele projecten

Op deze pagina vindt u de openbare aanbestedingen voor infrastructuurprojecten gefinancierd door de programma's Develop2Build, DRIVE en ORIO.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gebruikt Tenderned voor Europese aanbestedingen (ICB). Wanneer diensten, goederen en/of werken worden aanbesteed door de lokale overheid, vindt u op deze pagina een link naar de relevante publicatie op DG Markt.

Aanbestedingen voor projecten Develop2Build

Bouw van een sluis, Myanmar - tot 19 maart 2018, 12.00 uur

U kunt tot 19 maart 2018 12.00 uur reageren op de aanbesteding van studies voor bouw van een sluis in de Pan Hlaing-rivier in Myanmar. Meer informatie over de inhoud van de opdracht en de tenderprocedure vindt u op de website van Tenderned.

Oeverbescherming Ayeyarwady-rivier, Myanmar - tot 2 april 2018, 12.00 uur

U kunt tot 2 april 2018 12.00 uur reageren op de aanbesteding van studies voor oeverbeschermingsmaatregelen in Nyaungdone, Myanmar. Meer informatie over de inhoud van de opdracht en de tenderprocedure vindt u op de website van Tenderned.

Overstromingsbescherming Gelephu, Bhutan - tot 3 april 2018, 09.00 uur

U kunt tot 3 april 2018 09.00 uur reageren op de aanbesteding van studies voor overstromingsbescherming van Gelephu, Bhutan. Meer informatie over de inhoud van de opdracht en de tenderprocedure vindt u op de website van Tenderned.

Aanbestedingen voor projecten DRIVE

Op dit moment staan er geen aanbedingen open voor DRIVE.

Aanbestedingen voor projecten ORIO

Op dit moment staan er geen aanbedingen open voor ORIO.

Programma's

D2B

Develop2Build (D2B) biedt financiering voor de ontwikkelingsfase van infrastructuurprojecten. De D2B-aanbestedingen kunnen bestaan uit haalbaarheidsstudies, milieueffectrapportages en conceptueel ontwerpen. Tenders voor D2B-projecten kunnen zowel gedaan worden door de lokale overheid als door RVO.nl.

DRIVE

DRIVE stimuleert ontwikkelingsrelevante publieke infrastructuur in ontwikkelingslanden die open staan voor DRIVE-financiering. DRIVE financiert gedeeltelijk de implementatiefase van de projecten. Voor verschillende projecten die DRIVE financiert worden diverse diensten, goederen en/of werken aanbesteed. Tenders voor DRIVE-projecten worden uitgevoerd door de lokale overheid.

ORIO

ORIO is de voorloper van DRIVE en D2B. Het programma is gesloten voor nieuwe aanvragen, maar er is nog een portfolio van projecten die nog moeten worden uitgevoerd.

Tijdens de implementatiefase van de projecten die ORIO financiert worden verschillende diensten, goederen en/of werken aanbesteed. Tenders voor ORIO-projecten worden uitgevoerd door de lokale overheid.

Service menu right