Aanvraagproces DHI-regeling

Welke stappen moet u nemen om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit DHI? En wat kunt u daarbij verwachten?

1. Idee

Heeft u een concreet plan voor een demonstratieproject, een haalbaarheidsstudie of een investeringsvoorbereidingsproject? Controleer of uw plan voldoet aan de criteria van de DHI-regeling.

2. Quickscan

U vult eerst een quickscan in en stuurt deze per e-mail naar: dhi_quickscan@rvo.nl. Hierna ontvangt u van ons een advies of uw project voldoende aansluit bij de subsidieregeling. Samen met dit advies ontvangt u een code die u nodig heeft om een aanvraag te doen voor DHI. De quickscans vindt u onderaan deze pagina onder Downloads.

3. Aanvraag

U kunt vanaf 15 januari 2019 een aanvraag indienen via mijn.rvo.nl. U gebruikt hiervoor de code die u van ons heeft ontvangen bij het advies op uw quickscan.

DHI is een subsidieregeling op basis van 'first come first serve'. Wij beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen. U kunt in aanmerking komen voor subsidie zolang er budget beschikbaar is. Er zijn 2 budgetten, 1 voor DGGF-landen en 1 voor overige landen.

Voor uw aanvraag heeft u een eHerkenningsmiddel (EH) niveau 1 nodig. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag deze aan op www.eherkenning.nl.

Zie ook de veelgestelde vraag 'Welke formulieren moet ik insturen bij een aanvraag DHI?'

4. Beoordeling

RVO.nl beoordeelt uw aanvraag. De beoordeling duurt maximaal 13 weken, maar wij streven ernaar dit zo snel mogelijk te doen. De beoordeling is op basis van de DHI-criteria.

5. Uitvoering

Komt uw aanvraag in aanmerking voor subsidie? Dan kunt u beginnen met de uitvoering van uw project. U krijgt de subsidie uitbetaald via voorschotten. U ontvangt een subsidiebeschikking met daarin de details over de betaling. Hierin staan ook uw verplichtingen als subsidieontvanger.

6. Afsluiting

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling en een eindrapportage in via mijn.rvo.nl.

Service menu right