Aanvraagproces DHI-regeling

Welke stappen moet u nemen om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit DHI? En wat kunt u daarbij verwachten?

1. Idee

Heeft u een concreet plan voor een demonstratieproject, een haalbaarheidsstudie of een investeringsvoorbereidingsstudie? Controleer of uw plan voldoet aan de criteria van de DHI-regeling.

2. Quickscan

Voorafgaand aan een DHI-aanvraag moet u een quickscan indienen. Na indiening ontvangt u een advies of uw project voldoende aansluit bij de subsidieregeling. Samen met dit advies ontvangt u een code die u nodig heeft om een aanvraag te doen voor DHI.

Quickscan Demonstratieprojecten (doc)
Quickscan Haalbaarheidsstudies (doc)
Quickscan Investeringsvoorbereidingsstudies (doc)

Onder Downloads onderaan deze pagina kunt u de documenten downloaden in openoffice-format.

3. Aanvraag

De DHI-regeling is een tenderprogramma. De tenderrondes duren meestal 6 weken. De 1e tender van 2018 is gesloten op 29 maart 2018, 15.00 uur (Nederlandse tijd). De 2e tender van 2018 staat open van 9 augustus en sluit op 21 september, 15.00 uur (Nederlandse tijd).

Voor uw aanvraag heeft u een eHerkenningsmiddel (EH) niveau 1 nodig. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag deze aan op www.eherkenning.nl.

Dien uw aanvraag twee weken voor sluiting van de tender, dan toets DHI uw aanvraag op volledigheid. Mocht uw aanvraag niet volledig zijn? Dan stellen wij u in de gelegenheid om uw aanvraag alsnog volledig te maken vóór sluiting van de tender.

Zie ook de veelgestelde vraag 'Welke formulieren moet ik insturen bij een aanvraag DHI?'

4. Beoordeling

Na sluiting van de tender beoordeelt RVO.nl uw aanvraag. Dit duurt maximaal 13 weken. U kunt uw ingediende aanvraag niet aanvullen of wijzigen.

Er is geen beoordeling per land. RVO.nl beoordeelt de voorstellen op kwaliteit. Wel zijn er 2 verschillende budgetten, een voor DGGF-landen en een voor overige markten.

5. Ranking

Na beoordeling maakt RVO.nl een ranglijst van alle aanvragen die voldoen aan de criteria. Dit gebeurt op basis van het aantal punten dat de aanvragen toegekend hebben gekregen. De ranking bepaalt welke aanvragen voor subsidie in aanmerking komen. Na de ranking ontvangt u bericht van RVO.nl over uw aanvraag.

6. Uitvoering

Komt uw aanvraag in aanmerking voor subsidie? Dan kunt u beginnen met de uitvoering van uw project. U krijgt de subsidie uitbetaald via voorschotten. U ontvangt een subsidiebeschikking met daarin de details over de betaling. Hierin staan ook uw verplichtingen als subsidieontvanger.

7. Afsluiting

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling en een eindrapportage in via mijn.rvo.nl.

Service menu right