Service menu right

Haalbaarheidsstudies DHI-regeling

Met een haalbaarheidsstudie vergroot u de kans op het verkrijgen van exportorders. Een haalbaarheidsstudie levert een rapport op in de vorm van een businessplan of projectplan. Op basis hiervan kan een buitenlandse potentiële afnemer een investeringsbesluit nemen.

Technische en financiële haalbaarheid

Bij financiële (of commerciële) haalbaarheid, onderzoekt u of uw klant de investering binnen de gewenste termijn kan terugverdienen en of het project financierbaar is.

Bij technische haalbaarheid onderzoekt u hoe het project er precies uit moet zien: welke specificaties passen het beste? Welk projectontwerp sluit aan bij de lokale omstandigheden en de lokale wensen? En is de Nederlandse technologie toepasbaar?

Geen marktonderzoek

Het haalbaarheidsonderzoek is gericht op een concreet project in een van de DHI-landen. Voordat u de haalbaarheidsstudie uitvoert, heeft u voldoende duidelijkheid over de omvang van de markt, de beoogde opzet van het project, de locatie, de exploitatie, de financiering en de lokale impact. Een haalbaarheidsstudie is dus geen marktonderzoek.

Verschil met een investeringsvoorbereidingsproject

Bij een haalbaarheidsstudie neemt een potentiële klant in een van de DHI-landen een investeringsbesluit. Hiermee realiseert u export van uw technologie, uw kapitaalgoederen of uw diensten.

Op basis van een investeringsvoorbereidingsproject besluit u zelf om in een van de DHI-landen te investeren. Deze investering komt de Nederlandse aanvrager(s) en de Nederlandse economie ten goede. In het geval van een investering in een ontwikkelingsland, levert u een bijdrage aan duurzame lokale ontwikkeling.

Looptijd

Een haalbaarheidsstudie duurt maximaal 2 jaar. Het project moet in principe binnen 6 maanden na goedkeuring van de aanvraag starten.

Subsidiebedrag

Het subsidiepercentage is maximaal 50% van de kosten van de haalbaarheidsstudie, met een maximum van € 100.000. Voor fragiele staten en focuslanden geldt een subsidiepercentage van 60%.

Binnen 3 jaar moet de verwachte export een bedrag vertegenwoordigen van ten minste 10 keer het subsidiebedrag. Voor haalbaarheidsprojecten in DGGF-landen is dit 5 keer het subsidiebedrag. Vanwege deze eis komen alleen uitontwikkelde en bewezen technologieën, goederen of diensten in aanmerking voor subsidie.