Haalbaarheidsstudies DHI-regeling

Met een haalbaarheidsstudie vergroot u de kans op het verkrijgen van exportorders. Een haalbaarheidsstudie levert een rapport op in de vorm van een businessplan of projectplan. Op basis hiervan kan een buitenlandse potentiële afnemer een investeringsbesluit nemen.

Technische en financiële haalbaarheid

Bij financiële (of commerciële) haalbaarheid onderzoekt u of uw klant of de investering binnen de gewenste termijn terugverdiend kan worden, en of het project financierbaar is.

Bij technische haalbaarheid onderzoekt u hoe het beoogde project er precies uit moet komen te zien: welke specificaties passen het beste, welk projectontwerp sluit aan bij de lokale omstandigheden en de lokale wensen? Ook de vraag of de Nederlandse technologie toepasbaar is, komt hier aan de orde.

Geen marktonderzoek

Het haalbaarheidsonderzoek is gericht op een concreet project in een van de DHI-landen. Voordat u de haalbaarheidsstudie uitvoert, heeft u voldoende duidelijkheid over de omvang van de markt, de beoogde opzet van het project, de locatie, de exploitatie, de financiering en de lokale impact. Een haalbaarheidsstudie is dus geen marktonderzoek.

Verschil tussen haalbaarheidsstudie en investeringsvoorbereidingsstudie

Bij een haalbaarheidsstudie neemt een potentiële klant in een van de DHI-landen een investeringsbesluit. Hiermee realiseert u export van uw technologie, uw kapitaalgoederen of uw diensten.

Op basis van een investeringsvoorbereidingsstudie besluit u zelf om in een van de DHI-landen te investeren. Hiermee realiseert u niet alleen export van Nederlandse kapitaalgoederen of diensten. U versterkt ook de positie en de continuïteit van het Nederlandse moederbedrijf. In het geval van een investering in een ontwikkelingsland, levert u een bijdrage aan duurzame lokale ontwikkeling.

Looptijd

Een haalbaarheidsstudie duurt maximaal 2 jaar. Meestal duurt de studie korter.

Subsidiebedrag

Subsidiabel is 50% van de kosten van de haalbaarheidsstudie, met een maximum van € 100.000. Binnen 3 jaar moet de verwachte export ten minste 10 keer het subsidiebedrag bedragen. Vanwege deze eis komen alleen uitontwikkelde en bewezen technologieën, goederen of diensten in aanmerking voor subsidie.

Service menu right