DKTI-Transport 2017

De deadline voor het indienen van projectvoorstellen voor de eerste ronde van de DKTI-Transport was 21 december 2017. De focus lag op:

  • demonstratieprojecten voor emissiearme vervoermiddelen van goederen en personen (N1, N2, N3 en M2) over de weg, die bijdragen aan de uitrol of het gebruik van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen uit hernieuwbare bronnen
  • de ondersteuning van innovatieclusters; platforms die innovatie binnen verschillende brandstofsporen kunnen stimuleren door onder meer kennisdeling en die zich richten op de alternatieve brandstoffen waterstof, biobrandstoffen of elektriciteit in de sector transport en mobiliteit
  • cofinanciering van lokale infrastructuurvoorzieningen voor alternatieve brandstoffen

Budget 2017

Het subsidieplafond voor de DKTI-Transport voor 2017 was € 31.753.000. De verdeling van dit budget was als volgt:

Verdeling subsidiegeld 2017

Projecten

Budget

Proeftuin, experimentele ontwikkeling en haalbaarheidsstudies experimentele ontwikkeling€ 18.100.000
Cofinanciering€ 12.753.000
Innovatiecluster€ 900.000

Resultaten 2017

In de eerste ronde DKTI-Transport gingen in totaal 33 projecten van start:

  • 11 proeftuinprojecten
  • 6 projecten voor experimentele ontwikkeling
  • 1 haalbaarheidsstudie
  • 12 cofinancieringsprojecten
  • 3 innovatieclusters

Beheer projecten

We maakten voor u een overzicht van de projecten DKTI-Transport 2017. De informatie van deze projecten houden we actueel.

Wet-en regelgeving

 

Service menu right