Ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten (DRIVE) aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten (DRIVE)

10-02-2021

Wilt u als ondernemer uw steentje bijdragen aan de publieke infrastructuur in een ontwikkelingsland? Het gaat om hulp voor voedselzekerheid, water, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en klimaat. U kunt hier subsidie of garantie voor krijgen uit het DRIVE-programma.

Wereldwijd is er grote behoefte aan financiering voor infrastructuurprojecten, zeker in lage- en middeninkomenslanden. DRIVE draagt hier aan bij. U kunt een DRIVE-subsidie combineren met een financiering door een bank. Als het nodig is voor het slagen van een project, kan DRIVE ook garanties en leningen inzetten.

DRIVE is de opvolger van ORIO.

Focussectoren

Belangrijk is dat de projecten ondersteunend zijn aan of aansluiten bij andere Nederlandse programma’s en activiteiten in het kader van de agenda voor hulp, handel en investeringen. De focus ligt bij projecten in de sectoren:

 • Voedselzekerheid - SDG 2
 • Water - SDG 6
 • Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) - SDG 3
 • Klimaat - SDG 13
Hiermee draagt de DRIVE-regeling bij aan het behalen van bovenstaande duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) in ontwikkelingslanden. Hiernaast draagt de DRIVE-regeling ook bij aan het behalen van SDG’s eerlijk werk en economische groei (8), industrie, innovatie en infrastructuur (9) en duurzame steden en gemeenschappen (11) in ontwikkelingslanden.

Voorwaarden

 • U bent ondernemer en u wilt in aanmerking komen voor een opdracht voor het uitvoeren van een publiek infrastructuurproject in een van de DRIVE-landen.
 • De projectomvang bedraagt minimaal € 5 miljoen en maximaal € 60 miljoen.
 • Het project levert een aantoonbare bijdrage aan de private sectorontwikkeling in het land. Door het verbeteren van het ondernemingsklimaat groeit het lokaal ondernemerschap en neemt de werkgelegenheid en productiviteit toe. Het stelt mensen in het land in staat te voorzien in hun eigen levensonderhoud.
 • U neemt bij de uitvoering van het project de OESO-richtlijnen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) voor multinationale ondernemingen in acht. Deze richtlijnen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid van bedrijven verwacht in hun internationale activiteiten.
 • Het project past binnen de beleidsdoelstellingen van het land of de regio in kwestie.
 • Het project voorziet in de behoefte van de beoogde eindgebruikers.
 • Het project is duurzaam in de breedste zin van het woord.
 • Uw onderneming is aantoonbaar deskundig, betrouwbaar, stabiel en financieel draagkrachtig om de opdracht uit te voeren.

Aanvragen

De aanvraagprocedure bestaat uit 3 stappen. Wij raden u nadrukkelijk aan eerst de Quickscan in te vullen. Wij behandelen aanvragen in volgorde van binnenkomst, op basis van de datum van ontvangst van een volledige aanvraag.

Voor 2020 is een verplichtingenbudget van € 150 miljoen beschikbaar. Lees meer hierover op de pagina Budget DRIVE.

Uw quickscan indienen

Na uw aanvraag

Uiterlijk 2 weken voor sluiting van de aanbestedingsprocedure beslist RVO of u in aanmerking komt voor een financiële bijdrage uit DRIVE.

Verschil DRIVE en D2B

DRIVE en Develop2Build (D2B) zijn allebei programma’s van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de ondersteuning van ontwikkelingsrelevante publieke infrastructuur in geselecteerde landen. De meeste landen op de D2B-lijst zijn 'minst ontwikkelde landen' (MOL), terwijl op de DRIVE-lijst ook lage-middeninkomenslanden en hoge midden-inkomenslanden staan.

Andere belangrijke verschillen zijn de doelgroep, de fase van het project en de financiering. DRIVE staat open voor bedrijven die willen meedoen met een aanbesteding voor de realisatie van publieke infrastructuur. Subsidies, garanties en leningen worden verstrekt na een intake en beoordelingsprocedure, als zowel de bedrijven als de projecten aan alle DRIVE-eisen voldoen.

De D2B-subsidie wordt aan lokale overheden verstrekt voor de ontwikkeling van projectplannen voor publieke infrastructuur met een hoge ontwikkelingsrelevantie. RVO identificeert D2B-projecten, in overleg met onder andere de Nederlandse ambassades op de D2B-lijst.

Bekijk alle openstaande aanbestedingen

Wet- en regelgeving

Meer weten?

Heeft u vragen over het programma? Of heeft u zicht op een aanbesteding voor publieke infrastructuur in een ontwikkelingsland? En wilt u daar graag met een van onze adviseurs van team Infrastructuur over sparren?

Maak een afspraak voor een telefonisch adviesgesprek

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.