Budget DRIVE

Voor 2017 is een verplichtingenbudget van € 150 miljoen beschikbaar. Het budget wordt jaarlijks vastgesteld met een publicatie in de Staatscourant. RVO.nl behandelt aanvragen op volgorde van binnenkomst, op basis van de datum van ontvangst van een volledige aanvraag. Projecten hebben een omvang tussen de € 5 en € 60 miljoen (inclusief financieringskosten).

Financiële ondersteuning

DRIVE kan de volgende vormen van financiële ondersteuning bieden:

  • Een subsidie in combinatie met een commerciële lening voor de volledige projectkosten (contractsom en financieringskosten).
  • Een subsidie voor de contractsom, aangevuld met eigen budget van de lokale overheid of andere donorfinanciering. In het laatste geval is DRIVE additioneel.
  • Een subsidie voor een commerciële lening voor het gehele project, voor kosten van de lening (premies, verzekeringen) en/of aflossing van de lening.
  • Een garantie.
  • Een lening.

Een garantie en een lening komen pas aan de orde als de mogelijkheid voor subsidie is uitgeput.

Percentage financiële ondersteuning

Het percentage financiële ondersteuning is afhankelijk van de inkomenscategorie van het betreffende land. De categorieën zijn gebaseerd op de OECD-DAC classificatie. De subsidie wordt uitgedrukt als een percentage van de de projectkosten (contractsom en eventuele financieringslasten) van het DRIVE project. Dit percentage is ten minste 20% voor landen in de categorie hoge midden-inkomenslanden en territoria (UMIC), 35% voor lage-middeninkomenslanden en territoria (LMIC) en 50% voor de minst ontwikkelde landen (LDC) en andere lage inkomenslanden.

Kosten

Alle zogenaamde one-off financieringskosten (premies, verzekeringen) moeten in het projectbudget worden opgenomen. DRIVE financiert geen exploitatie- en onderhoudskosten die niet in de contractsom zijn opgenomen. DRIVE eist wel dat de geplande infrastructuur voor de lange termijn duurzaam is. Daarom moet u tijdens de intake-procedure wel een plan voor exploitatie en onderhoud van de lokale overheid indienen.

Service menu right