Duurzame nieuwbouw utiliteitsbouw (categorie 9f)

Nieuwe kantoren en andere utiliteitsgebouwen moeten voldoen aan het Bouwbesluit. Dan zijn ze wel van deze tijd, maar het kan nog een flink stuk duurzamer. Bijvoorbeeld met efficiëntere verwarmingsinstallaties, door regenwater niet te lozen op het riool, of door geen of louter duurzaam geproduceerd hout te gebruiken.

Projecten

Nieuwe utiliteitsgebouwen komen in aanmerking voor een groenverklaring als zij zeer duurzaam en buitengewoon energiezuinig zijn.

Voor wie

Deze categorie is met name interessant voor eigenaren van de te bouwen utiliteitsgebouwen.

Aanvragen

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Groenverklaring aanvragen.

Technische randvoorwaarden

Er zijn twee categorieën:

  • De energieprestatiecoëfficiënt is minimaal 30% lager dan volgens het Bouwbesluit (categorie 9f.1).
  • De energieprestatiecoëfficiënt is 0 (categorie 9f.2).

In beide gevallen moet al het hout dat wordt gebruikt voldoen aan de criteria van de overheid (TPAC) en het hemelwater mag niet geloosd worden op het rioleringsstelsel. Een volledig overzicht van technische eisen is te vinden in het document Maatregelen zeer duurzame utiliteitsbouw 2016 (hieronder te downloaden).

Overige randvoorwaarden

Alleen utiliteitsgebouwen waarvoor in het Bouwbesluit een energieprestatie-eis is vastgelegd, komen in aanmerking voor een groenverklaring (voor industriële of agrarische gebouwen zie categorie 9h – Duurzame nieuwbouw van gebouwen met een industriefunctie). De groenverklaring moet worden aangevraagd binnen zes maanden na de start van de fysieke werkzaamheden.
 

Bedragen groenverklaring

Met de groenverklaring kan per vierkante meter bruto vloeroppervlak een bedrag groen gefinancierd worden van:

  • € 600 als de energieprestatiecoëfficiënt minimaal 30% lager is dan volgens het Bouwbesluit (categorie 9f.1), of
  • € 1.000 als de energieprestatiecoëfficiënt 0 is (categorie 9f.2).

 

Service menu right