Service menu right

Duurzame renovatie woningen door eigenaar-bewoner (categorie 9d)

Oude woningen vreten vaak energie. Daarom is er bij particuliere woningen nog veel winst te halen op het gebied van duurzaamheid. Ook bij oudere woningen die al geïsoleerd zijn en dubbelglas hebben.

De eigenaar-bewoner heeft in deze regeling alle vrijheid. Hoe meer duurzame renovatie, hoe hoger de groenfinanciering mag zijn.

Projecten

De renovatie van een koopwoning komt in aanmerking voor een groenverklaring als er energiebesparende maatregelen worden toegepast die leiden tot een verbetering van de energie-index met:

  • ten minste 0,6 tot maximaal 1,4 (categorie 9d.1)
  • ten minste 1,3 tot maximaal 1,4 (categorie 9d.2)
  • ten minste 1,5 tot maximaal 1,2 (categorie 9d.3)
  • tot energie-index 0 (categorie 9d.4)

Voor wie

Deze categorie is met name interessant voor eigenaren-bewoners van koopwoningen.

Aanvragen

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Groenverklaring aanvragen.

Technische randvoorwaarden

  • De verbetering van de energie-index wordt aangetoond aan de hand van bijvoorbeeld een rapport van een gecertificeerde adviseur.
  • Al het hout dat wordt gebruikt moet voldoen aan de criteria van de overheid (TPAC).

Overige randvoorwaarden

Alleen woningen die bedoeld zijn voor permanente bewoning komen in aanmerking.

Groene lening of hypotheek

Op grond van de verbouwplannen en de stukken die aantonen dat de energieprestatie van de woning voldoende verbetert, kan de bank een groene lening of hypotheek aanbieden met een rente die onder de normale rente ligt. Omdat de kosten voor het realiseren van dezelfde prestatie in een Rijks- of gemeentemonument hoger zijn, wordt het projectvermogen voor monumenten hoger vastgesteld.

Het maximale bedrag voor het groene deel van de lening of hypotheek hangt af van de verbetering van de energie-index (zie projecten) en bedraagt maximaal:

  • € 25.000 (voor monumenten € 45.000; categorie 9d.1)
  • € 50.000 (voor monumenten € 70.000; categorie 9d.2)
  • € 75.000 (voor monumenten € 100.000; categorie 9d.3)
  • € 100.000 (voor monumenten € 150.000; categorie 9d.4)

Termijn groenverklaring

De bank vraagt binnen acht maanden nadat de groene lening of hypotheek is afgesloten een groenverklaring aan. Als de werkzaamheden twee jaar daarna nog niet zijn afgerond, vervalt de groenverklaring.