Aardwarmte (categorie 7f)

De aarde is warm – maar liefst 99 procent van de aardbol is warmer dan duizend graden. Dicht onder de aardkorst stijgt de temperatuur met zo’n drie graden per honderd meter.

Een relatief gemakkelijke manier om die aardwarmte (‘geothermische energie’) te gebruiken, is door heet water uit diepe lagen rond te pompen en de warmte te gebruiken. Onder Nederland komen op verschillende plaatsen geschikte watervoerende lagen voor die energie kunnen leveren voor de verwarming van bijvoorbeeld tuinbouwkassen en woningen.

Projecten

Projecten voor het winnen van aardwarmte komen in aanmerking voor een groenverklaring. Onder het project vallen de kosten voor de boring, de eventuele transportleiding van het boorpunt naar het distributiepunt, centrale bijstookvoorzieningen en warmtebuffers. Warmteafgiftesystemen bij de gebruikers vallen buiten het project.

Voor wie

Deze categorie is met name interessant voor exploitanten van de betreffende installaties.

Aanvragen

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Groenverklaring aanvragen.

Download:

Service menu right