Zonnecollectoren (categorie 7e)

Zonne-energie is een van de belangrijkste duurzame energiebronnen van de toekomst, met name voor de opwekking van elektriciteit. Maar zonne-energie kan ook worden omgezet in warmte.

Een goed voorbeeld is de zonneboiler, waarbij water dat door een een zonnecollector stroomt, door zonlicht wordt verwarmd. Er zijn ook andere installaties met zonnecollectoren, bijvoorbeeld voor de verwarming van zwembadwater.
Zonnecollectoren verminderen het gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarming en beperken daarmee ook de uitstoot van broeikasgassen.

Projecten

Installaties met zonnecollectoren en eventueel warmteopslag, komen in aanmerking voor een groenverklaring. Ook komen installaties in aanmerking die zonnecollectoren hebben en een warmtepomp voor tapwaterverwarming en ruimteverwarming.

Voor wie

Deze categorie is met name interessant voor exploitanten van een installatie met zonnecollectoren, waaronder eigenaren-bewoners van woonhuizen.

Aanvragen

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Groenverklaring aanvragen.

Technische randvoorwaarden

De zonnecollectoren kunnen zowel afgedekte als niet-afgedekte collectoren zijn, en zowel vloeistof- als gascollectoren.
Als er een warmtepomp in het systeem zit, moet deze een goed rendement hebben (minimaal een COP van 4 voor een water/water-warmtepomp of 3,2 voor een brine/water-warmtepomp).

Overige randvoorwaarden

Voor eigenaren-bewoners van woonhuizen geldt geen minimum investeringsbedrag. Voor anderen geldt een minimale projectgrootte van € 25.000.

Looptijd groenverklaring

De groenverklaring geldt voor de levensduur van het project met een maximum van vijftien jaar voor eigenaren-bewoners van woonhuizen, en tien jaar voor anderen.

Service menu right