Natuur (categorie 2)

Bij de categorie natuur gaat het om de ontwikkeling en instandhouding van bos, de ontwikkeling van additioneel stedelijk groen en de ontwikkeling en instandhouding van natuur- en landschappelijke waarden.

Ook omvat de categorie natuur de bevordering en instandhouding van biodiversiteit en natuur- en milieueducatie gericht op inheemse natuur.

Projecten indienen voor natuur

U kunt projecten indienen voor natuur op een van de onderstaande manieren:

Service menu right