Terugwinning en recycling (categorie 6)

Bij de verwerking van afval en baggerspecie blijven bruikbare materialen over, die door stort en verbranding meestal verloren gaan. Terugwinning en hergebruik van deze materialen vermindert het gebruik van grondstoffen. Dat is goed voor het milieu.

Projecten

Projecten die voor een groenverklaring in aanmerking komen, richten zich op het verminderen van het gebruik van primaire grondstoffen door ofwel;

  • betere terugwinning van materialen, grondstoffen of producten uit (afval)stromen dan gebruikelijk (categorie 6a), of
  • betere verwerking van stortbare baggerspecie (categorie 6b), of
  • betere terugwinning van materialen dan gebruikelijk door pyrolyse van afvalstoffen die niet voor recycling geschikt zijn (categorie 6c).

Meer informatie over deze categoriën kunt u terugvinden in de handleidingen onder Downloads.

Voor wie

Deze categorie is met name interessant voor verwerkers van afvalstromen en/of stortbare baggerspecie.

Aanvragen

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Groenverklaring aanvragen.

Technische randvoorwaarden

De verwerking van afval en stortbare baggerspecie moet duidelijk vernieuwend zijn. Daarnaast minder milieubelasting geven en meer grondstoffen opleveren dan de gangbare verwerkingsmethoden. Uiteraard moet de verwerking verder gaan dan de minimum verwerkingsstandaard (MVS).

Het gaat in deze categorie om de productie van grondstoffen door terugwinning. Niet om de toepassing van die grondstoffen. Terugwinning van energiedragers en energieproductie vallen er evenmin onder.

Service menu right