Dutch Trade and Investment Fund (DTIF)

Wilt u zakendoen in het buitenland? En heeft u moeite om de financiering rond te krijgen? Het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) biedt leningen, garanties en exportfinanciering. Zo komt u snel een stap verder met uw internationale ambities.

DTIF bestaat uit 2 onderdelen: Investeren en Exporteren. Het fonds is opgericht in 2016 en vervangt de financieringsinstrumenten Faciliteit Opkomende Markten (FOM) en Finance for International Business (FIB).

Voor wie?

DTIF is bedoeld voor Nederlandse bedrijven die willen investeren in of exporteren naar buitenlandse markten.

Budget

DTIF verstrekt per project maximaal € 15 miljoen. Het totale budget bedraagt € 102 miljoen.

Voor welke landen?

DTIF is beschikbaar voor alle landen, met uitzondering van de landen die het Dutch Good Growth Fund (DGGF) bedient. Voor landen waarop een sanctieregime van toepassing is, beslist het ministerie van Buitenlandse Zaken per geval of u in aanmerking komt voor DTIF.

DTIF-Exporteren

Wilt u kapitaalgoederen exporteren naar een of meer van de DTIF-landen? Dan biedt het DTIF-onderdeel Exporteren een exportkredietverzekering en exportfinanciering. Uitvoerder van dit onderdeel is Atradius Dutch State Business.

Verschil DTIF en DGGF

DTIF heeft als doel de Nederlandse handel te bevorderen en richt zich op buitenlandse markten die niet op de DGGF-landenlijst staan. Het fonds draagt bij aan werkgelegenheid en duurzame economische groei in Nederland.

DGGF richt zich vooral op lage-en middeninkomenslanden. Voor DGGF geldt een ontwikkelingsrelevantie: de investering moet bijdragen aan het creëren van lokale werkgelegenheid, aan kennisoverdracht en aan de verbetering van de lokale productiecapaciteit.

DTIF staat open voor alle Nederlandse bedrijven, terwijl het DGGF alleen mkb-bedrijven bedient. Voor het onderdeel Investeren kan DTIF maximaal € 15 miljoen verstrekken aan financiering. Voor DGGF is dat maximaal € 10 miljoen.

Voor beide fondsen geldt dat de projecten maatschappelijk verantwoord en duurzaam moeten zijn.

Inspiratie opdoen?

Hoe maken andere ondernemers gebruik van DTIF? Lees hun ervaringen en tips.

Wet- en regelgeving

Service menu right