Emissiearm veevoeder in de praktijk

Meer artikelen
koeien in wei

De overheid en de melkveehouderij streven naar een reductie van tenminste 5% methaanemissie per melkkoe in 2020 ten opzichte van 2007. Dit is afgesproken in het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren. Vier projecten dragen bij aan deze doelstelling en kregen daarvoor subsidie.

De melkveehouderijsector zet in op optimalisatie van het rantsoen en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voerde daartoe de regeling 'Onderzoek naar emissiearm veevoeder' uit, in opdracht van het ministerie van Economische. Download onderstaande factsheet met informatie over de projecten die bijdragen bij aan oplossingen of kennis om de emissie van methaan te verminderen, door aanpassingen of toevoegingen aan het voederrantsoen.

Ga naar Standaardformulieren subsidiespelregels voor de formulieren die u nodig heeft voor verkregen subsidie.

Opdrachtgever(s)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voerde de regeling Emissiearm veevoeder in de praktijk uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

 

 

Download:

Service menu right