Subsidieregeling emissiearme taxi's en bestelauto's

De subsidieregeling Emissiearme taxi's en bestelauto's moest de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen in de binnenstedelijke omgeving terugdringen. Met deze regeling werkte het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan verbetering van de luchtkwaliteit in steden.

 

Budget

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelde een budget van € 12,5 miljoen beschikbaar. Dit was om ondernemers aan te moedigen nieuwe, schone voertuigen te kopen. De subsidie was beschikbaar voor voertuigen tenaamgesteld vanaf 1 oktober 2012 tot 1 januari 2015.

Wet- en regelgeving

Achtergrond

Het rijden in nieuwe, schone bestelwagens en taxi’s draagt bij aan een gezonde luchtkwaliteit. De voertuigen moeten wel recht hebben op vrijstelling of teruggaaf van BPM.

De subsidie is bedoeld voor bedrijven die overgaan tot aanschaf van een schone nieuwe bestelwagen, taxi of een bijzonder voertuig. Deze voertuigen zijn vrijgesteld van BPM of hebben recht op teruggave van BPM. Personenwagens hebben geen recht op deze subsidie.

Service menu right