Energie-investeringsaftrek (EIA)

Wilt u als bedrijf, vereniging of stichting fiscaal voordeel behalen? Dat kan als u investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). EIA levert u gemiddeld 13,5% voordeel op. Daarnaast zorgen energiezuinige investeringen ook voor een lagere energierekening.

Fiscale aftrek krijgt u voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) maar ook voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. U kunt 54,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Deze investeringen staan omschreven als 'bedrijfsmiddelen' op de Energielijst 2018.

Bekijk de infographic Hoe werkt EIA?

Budget

Het budget voor 2018 is 147 miljoen.
 

Wanneer de budgetoverschrijding in zicht is, kan de minister van Financiën één of beide regeling(en) beperken of buiten toepassing stellen. Een eventuele sluiting publiceert de minister in de Staatscourant. Investeringen die zijn gedaan vóór publicatie van dat besluit mag u nog melden voor EIA.

Aanvragen

  • Energie-investeringsaftrek (EIA) moet u binnen 3 maanden na het geven van de opdracht melden op mijnrvo.nl. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning (bedrijven) nodig.
  • Voorstellen voor de Energielijst 2019 kan u tot 1 september 2018 indienen.

EIA in de praktijk

  • In het EIA-jaarverslag vindt u cijfers over de EIA en praktijkverhalen van ondernemers.
  • Andere ondernemers maken al succesvol gebruik van EIA. Lees hun ervaringen en tips in de praktijkverhalen.

Op de hoogte blijven

Wet- en regelgeving

Veelgestelde vragen

Meer weten?

  • U heeft EIA aangevraagd en een EIA-verklaring ontvangen. Lees meer over uw Belastingaangifte EIA.
  • Wilt u investeren in een apparaat of techniek voor uw bedrijf die milieuvoordeel oplevert? Kijk dan op de pagina MIA\Vamil voor de mogelijkheden om van deze fiscale aftrekregeling gebruik te maken.
  • Wilt u weten wat er in bepaalde sectoren nog meer mogelijk is? Kijk op de pagina Duurzaam ondernemen.

Service menu right