Energielijst 2017

U kunt fiscale aftrek krijgen voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) maar ook voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. Investeringen staan als bedrijfsmiddelen beschreven in de Energielijst 2017. Processen en bedrijfsmiddelen die niet op de lijst staan, kunt u inclusief een besparingsberekening onder generiek melden.

De Energielijst 2017 (pdf) bevat zo'n 150 investeringen (bedrijfsmiddelen) die worden beschreven in 5 hoofdstukken:

  • Gebouwde omgeving (hoofdstuk A)
  • Industrie (hoofdstuk B)
  • Transport (hoofdstuk C)
  • Duurzame energie (hoofdstuk D)
  • Energieadvies (hoofdstuk E)

Op de Energielijst 2017 staan specifiek en generiek omschreven bedrijfsmiddelen die allemaal een eigen code hebben. De omschrijving van een bedrijfsmiddel op de Energielijst bestaat uit:

  • de titel,
  • de bestemming,
  • de onderdelen waaruit het bedrijfsmiddel bestaat.

De Energielijst 2017 wordt ieder jaar geactualiseerd. Er komen bedrijfsmiddelen bij en er gaan er wat vanaf. Een nieuwe Energielijst wordt meestal eind december gepubliceerd en is gebaseerd op de wettelijke uitvoeringsregeling.

Specifieke codes

Specifieke codes zijn duidelijk omschreven bedrijfsmiddelen op de Energielijst 2017 waaraan vaak technische eisen worden gesteld. De overheid wil immers alleen de beste energiebesparende maatregelen stimuleren. Vraag uw leverancier of een techniek aan de technische eisen voldoet.

Zoeken in de Energielijst en Milieulijst

Met de functie Zoeken in de Energielijst en Milieulijst 2017 zoekt u naar energiezuinige en milieuvriendelijke technieken met fiscaal voordeel. U kunt zoeken op (meerdere) trefwoorden, branches en codes. 

Service menu right