Energielijst 2018

U kunt fiscale aftrek krijgen voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) maar ook voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. Investeringen staan als bedrijfsmiddelen beschreven in de Energielijst. Processen en bedrijfsmiddelen die niet op de lijst staan, kunt u inclusief een besparingsberekening onder generiek melden.

De Energielijst bevat zo'n 150 investeringen (bedrijfsmiddelen) die worden beschreven in 6 hoofdstukken:

  • Bedrijfsgebouwen (hoofdstuk A)
  • Processen (hoofdstuk B)
  • Transportmiddelen (hoofdstuk C)
  • Duurzame energie (hoofdstuk D)
  • Energiebalancering (hoofdstuk E)
  • Energieadvies en maatwerkadvies (hoofdstuk F)
Op de Energielijst (download)) staan specifiek en generiek omschreven bedrijfsmiddelen die allemaal een eigen code hebben. De omschrijving van een bedrijfsmiddel op de Energielijst bestaat uit:
  • de titel,
  • de bestemming,
  • de onderdelen waaruit het bedrijfsmiddel bestaat.

De Energielijst wordt ieder jaar geactualiseerd. Er komen bedrijfsmiddelen bij en er gaan er wat vanaf. Een nieuwe Energielijst wordt meestal eind december gepubliceerd en is gebaseerd op de wettelijke uitvoeringsregeling.

Generieke codes

Wanneer u een investering doet die energiebesparing oplevert maar die niet specifiek is omschreven op de Energielijst (specifieke code), dan kunt u deze investering misschien melden onder een generieke code. U moet dan wel voldoen aan een besparingsgetal die per toepassingsgebied (gebouwde omgeving, industrie, transport en duurzaam, zie de Energielijst (download) anders is. Hoe bereken je het besparingsgetal? Meer informatie en hulpmiddelen vindt u op Berekenen besparingsgetal EIA.

Zoeken in de Energielijst en Milieulijst

Met de functie Zoeken in de Energielijst en Milieulijst 2018 zoekt u naar energiezuinige en milieuvriendelijke technieken met fiscaal voordeel. U kunt zoeken op (meerdere) trefwoorden, branches en codes.

Service menu right