Energielijst 2018

U kunt fiscale aftrek krijgen voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) maar ook voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. Investeringen staan als bedrijfsmiddelen beschreven in de Energielijst. Processen en bedrijfsmiddelen die niet op de lijst staan, kunt u inclusief een besparingsberekening onder generiek melden.

De Energielijst bevat zo'n 150 investeringen (bedrijfsmiddelen) die worden beschreven in 6 hoofdstukken:

  • Bedrijfsgebouwen (hoofdstuk A)
  • Processen (hoofdstuk B)
  • Transportmiddelen (hoofdstuk C)
  • Duurzame energie (hoofdstuk D)
  • Energiebalancering (hoofdstuk E)
  • Energieadvies en maatwerkadvies (hoofdstuk F)
Op de Energielijst (download) staan specifiek en generiek omschreven bedrijfsmiddelen die allemaal een eigen code hebben. De omschrijving van een bedrijfsmiddel op de Energielijst bestaat uit:
  • de titel,
  • de bestemming,
  • de onderdelen waaruit het bedrijfsmiddel bestaat.

De Energielijst wordt ieder jaar geactualiseerd. Er komen bedrijfsmiddelen bij en er gaan er wat vanaf. Een nieuwe Energielijst wordt meestal eind december gepubliceerd en is gebaseerd op de wettelijke uitvoeringsregeling.

U vindt de Energielijst onder Publicaties Energie-investeringsaftrek.

Specifieke codes

Specifieke codes zijn duidelijk omschreven bedrijfsmiddelen op de Energielijst waaraan vaak technische eisen worden gesteld. De overheid wil immers alleen de beste energiebesparende maatregelen stimuleren. Vraag uw leverancier of een techniek aan de technische eisen voldoet.

U vindt daarnaast antwoorden op vragen over enkele van de codes op de Energielijst bij de Veelgestelde vragen.

Generieke codes

Wanneer u een investering doet die energiebesparing oplevert maar die niet specifiek is omschreven op de Energielijst (specifieke code), dan kunt u deze investering misschien melden onder een generieke code. U moet dan wel voldoen aan een besparingsgetal die per toepassingsgebied (gebouwde omgeving, industrie, transport en duurzaam, zie de Energielijst anders is. U vindt meer informatie over hoe u een besparingsgetal berekend bij de Veelgestelde vragen.

Zoeken in de Energielijst en Milieulijst

Met de functie Zoeken in de Energielijst en Milieulijst 2018 zoekt u naar energiezuinige en milieuvriendelijke technieken met fiscaal voordeel. U kunt zoeken op (meerdere) trefwoorden, branches en codes.

Service menu right