Aanvragen Energielijst-code 210000

Uw meldingen onder de Energielijst-code 210000 worden vanaf de Energielijst 2018 ook beoordeeld op de gehanteerde tijdlijn. Dit houdt in dat het Energieprestatie Advies Utiliteitsgebouwen (EPA-U)- maatwerkadvies moet zijn opgesteld voor de investeringsdatum van de energie-investeringen. Deze volgorde van stappen is ook omschreven in de toelichting op de code in de Energielijst.

Dit betekent dat onder code 210000 gemelde investeringskosten niet in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek, wanneer de juiste volgorde niet is gehanteerd. Ook de kosten van het maatwerkadvies komen dan niet in aanmerking. Dit als blijkt dat het EPA-U -maatwerkadvies is opgesteld na de investeringsdatum van de betreffende energie-investering.

Het doel van code 210000 is bewustwording van de verschillende investeringen die bijdragen  aan energiebesparing. Bij de controle wordt er specifiek gelet op samenhang volgens de omschrijving van code 210000. Hier staat namelijk 'een pakket van energie-investeringen gebaseerd op een maatwerkadvies'. Het EPA-U is de basis voor de investeringen die u kan doen om een labelverbetering te krijgen voor het bestaande bedrijfsgebouw. De investeringen die hiervoor nodig zijn kunt u vervolgens  melden voor Energie-investeringsaftrek onder code 210000.

U kunt de kosten voor energiebesparende investeringen die u deed op een moment dat het EPA-U nog niet gereed was, mogelijk wel melden onder specifieke codes van de Energielijst van het betreffende jaar.

Service menu right