LED-verlichting 2017

Investeringen in LED-armaturen, licht regelapparatuur en in LED-buizen komen in aanmerking, zoals hieronder toegelicht en verder omschreven in de Energielijst 2017. Alleen het meest energiezuinige systeem of methode is in 2017 ondersteund door de EIA.

LED-verlichtingssysteem (210506)

De omschrijving van code 210506 is aangepast. Volgens deze code komen alleen LED-armaturen, anders dan met LED-buizen, met een specifieke lichtstroom van ten minste 100 lm/W en een powerfactor van ten minste 0,90 nog in aanmerking voor EIA. Het gaat hierbij om LED-armaturen waar de LED-chip of LED-module volledig geïntegreerd is in de armatuur.

Let op: Voor code 210506 is sprake van een aftopping. Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt bedraagt € 25 per 1.000 lumen (door de LED-armatuur gegenereerde lichtstroom). Meldt u een investering voor LED-verlichting dan moet u het investeringsbedrag af te toppen op basis van de totale lichtstroom (lumen) van alle armaturen die aan de hiervoor genoemde eisen voldoen. Hieronder een aantal voorbeelden.

Voorbeelden (gefingeerd):

  1. U investeert in 100 LED-armaturen met een lichtstroom van 5.000 lumen en 42W (119 lm/W). De kosten bedragen voor u € 18.900,00. Het aantal lumen bedraagt: 100 armaturen x 5.000 lumen = 500.000 lumen. Met het berekende aantal lumen is het bedrag dat voor EIA in aanmerking komt als volgt te berekenen: (500.000 lumen/1.000 lumen) x € 25 = € 12.500,00.
  2. U schaft voor uw bedrijfshal 46 LED-armaturen aan van 12.520 lm en 98W (127lm/W). De investeringskosten bedragen voor u € 33.020,00. Het aantal lumen bedraagt: 46 armaturen x 12.520 lumen = 575.920 lumen. Met het berekende aantal lumen is het bedrag dat voor EIA in aanmerking komt als volgt te berekenen: (575.920 lumen/1.000 lumen) x € 25 = € 14.398,00.
  3. Voor uw kantoor schaft u 124 nieuwe LED-armaturen aan met een lichtstroom van 1.900 lm en een verbruik van 20W, ofwel 95 lm/W. De investeringskosten bedragen € 6.274,00. De lichtstroom van het armatuur voldoet niet aan de gestelde eisen (ten minste 100 lm/W). Om die reden komt de investering niet in aanmerking voor EIA.
  4. U investeert in 32 LED-paneelarmaturen met een lichtstroom van 3.600 lumen en 36W (100 lm/W). De kosten bedragen voor u € 4.519,00 (inclusief aansluiten en montage). Ook schaft u 48 LED-downlighters aan met een lichtstroom van 1.075 lumen en 15W (72 lm/W). De kosten bedragen voor u € 2.448,00. In totaal betaalt u dus € 6.967,00. De downlighters voldoen niet aan de gestelde eisen. Daarom komen alleen de paneelarmaturen in aanmerking: 32 x 3.600 lumen= 115.200 lumen. Met het berekende aantal lumen is het bedrag dat voor EIA in aanmerking komt als volgt te berekenen: (115.200 lumen/1.000 lumen) x € 25 = € 2.880,00.
  5. U investeert in 160 LED-spots met een lichtstroom van 2.700 lumen en 25W (108 lm/W) en een powerfactor van 0,85. De kosten bedragen voor u € 16.350,00. De investering komt niet voor EIA in aanmerking omdat de powerfactor lager is dan 0,90.
  6. Voor uw magazijn schaft u 90 LED-armaturen aan met een lichtstroom van 19.200 lumen en 150W (128 lm/W). U meldt het volledige investeringsbedrag van € 47.300. Het aantal lumen bedraagt: 90 armaturen x 19.200 lumen = 1.728.000 lumen. Met het berekende aantal lumen is het bedrag dat voor EIA in aanmerking komt als volgt te berekenen: (1.728.000 lumen/1.000 lumen) x € 25 = € 43.200. Het berekende bedrag is het bedrag dat u kunt melden voor EIA.
  7. U investeert in 42 LED-armaturen met een lichtstroom van 6.000 lumen en 50W (120 lm/W). De kosten bedragen voor u € 5.350 (inclusief aansluiten en montage). Op basis van de aftopping zou een bedrag voor EIA in aanmerking komen van: 42 x 6.000 lumen= 252.000 lumen. Met het berekende aantal lumen is het bedrag dat voor EIA in aanmerking komt als volgt te berekenen: (252.000 lumen/1.000 lumen) x € 25 = € 6.300,00. Omdat de daadwerkelijke investeringskosten € 5.350 bedragen, komt dit bedrag voor EIA in aanmerking.

LED-buis systeem (210509)

LED-buizen kunt u melden onder de code 210509 'LED-buis systeem'.

Alleen LED-buizen met een specifieke lichtstroom van ten minste 120 lm/W die zijn voorzien van een externe driver, komen voor EIA in aanmerking.
Het gaat om een systeem van een LED-buis gekoppeld aan een losse (externe) driver. De powerfactor van het systeem bedraagt ten minste 0,90.
Let op: Voor code 210509 is sprake van een aftopping. Deze bedraagt maximaal € 20 per LED-buis.

  1. Voorbeeld: Voor uw kantoor schaft u 125 nieuwe LED TL-buizen aan met een lichtstroom van 2.200 lm en een verbruik van 18W, ofwel 122 lm/W en ook 125 losse voedingen (LED driver). De investeringskosten bedragen € 2.500. Het bedrag dat in aanmerking komt voor EIA bedraagt: 125 x € 20 = € 2.500. Het minimale bedrag dat u kunt melden, bedraagt € 2.500. Wanneer het berekende bedrag lager is dan €2.500 komt de investering niet in aanmerking.
  2. Voorbeeld: Stel u investeert in 200 LED-buizen met externe driver. Het bedrag dat u maximaal voor EIA mag melden is dan: € 20 * 200 = € 4.000. Als de investeringskosten lager uitvallen, bijvoorbeeld € 2.700 dan meldt u laatstgenoemd investeringsbedrag.

Een systeem van een nieuwe LED-buis met nieuwe externe voeding is de meest efficiënte methode wanneer het gaat om vervanging van fluorescentie buislampen (TL). Bij het zogenaamde retrofitten wordt vaak het bestaande voorschakelapparaat overbrugd en blijft het onnodig vermogen opnemen. Investeringen die alleen betrekking hebben op het uitwisselen van conventionele TL buizen door LED-buizen, het zogenaamde retrofitten, komen niet in aanmerking voor EIA. Bij deze manier van vervanging is geen sprake van LED-buizen met een externe driver.

Besparingssysteem voor verlichting (210502)

Een investering in bijvoorbeeld aanwezigheidsdetectie kan alleen nog onder code 210502 worden gemeld in plaats van code 210506 en/of 210509. Voor code 210502 is namelijk sprake van een aftopping van € 150 per sensor. U dient de investering in licht regelapparatuur daarom onder deze code te melden. In verband met het aftoppingsbedrag is het ook aantrekkelijker om investeringen in licht regelapparatuur apart te melden onder code 210502.

Service menu right