Zon-PV

Heeft u een Zon-PV installatie aangeschaft, dan kunt u deze melden.

Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking (251102)

Alle kosten (tot een maximum van € 750 per kW piekvermogen) van een PV-installatie met een gezamenlijk piekvermogen van meer dan 25 kW, die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet via een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 A of minder, komen in aanmerking voor EIA.

Ook kosten voor een aansluiting op het elektriciteitsnet, (eventueel) actief zonvolgsysteem, (eventueel) stroom/spanningsomvormer, (eventueel) accumulator kunnen voor EIA in aanmerking komen als aan de overige eisen wordt voldaan. Het maximum van € 750 per kW piekvermogen is ook van toepassing op deze apparatuur.

Voorbeelden

Voorbeeld 1:

Een onderneming investeert in zonnepanelen voor een bedrag van € 33.000. Het gezamenlijk piekvermogen van de installatie bedraagt 30 kW en wordt aangesloten op het net met een aansluiting met een doorlaatwaarde van 3 x 65 A. Het investeringsbedrag bedraagt hier € 1.100 per kW piekvermogen.
Het investeringsbedrag dat voor de EIA in aanmerking komt bedraagt dan € 22.500 (30 kW x € 750/kW). Het maximum investeringsbedrag per kW piekvermogen bedraagt immers € 750.

Voorbeeld 2:

Een ondernemer investeert in zonnepanelen voor een bedrag van € 25.000. Het gezamenlijk piekvermogen bedraagt 20 kW, de installatie wordt aangesloten op het net met een aansluiting met een doorlaatwaarde van 3 x 50 A. De ondernemer kan voor deze investering geen EIA krijgen omdat het gezamenlijk piekvermogen niet groter is dan 25 kW.

Voorbeeld 3:

Een bedrijf investeert in een zonnepaneleninstallatie van 40 kW voor een totaal bedrag van € 28.000 (€ 700/kW). Het bedrag dat voor EIA in aanmerking komt bedraagt € 28.000 (40 kW x € 700/kW en niet 40 kW x € 750/kW).

Voorbeeld 4:

Een ondernemer investeert in een zonnepaneleninstallatie voor een totaal bedrag van € 80.000. Het gezamenlijk piekvermogen van de installatie bedraagt 80 kW en wordt aangesloten op het net met een aansluiting met een doorlaatwaarde van 3 x 125 A. De ondernemer komt niet in aanmerking voor EIA want het bedrijfsmiddel is niet aangesloten op het elektriciteitsnet via een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 A of minder. Wel kan de ondernemer mogelijk SDE+ subsidie verkrijgen. Bekijk voor de daaraan verbonden voorwaarden op Stimulering Duurzame Energie (SDE).

Let op: U meldt in eLoket het totale vermogen van de zonnepanelen in kW (1 kW = 1000 Watt). U meldt dus niet de geschatte jaaropbrengst in kWh.
Ter illustratie: Heeft u 90 panelen van 300 Watt elk gekocht, dan is het vermogen (90 x 300) / 1000 = 27 kW aan opgesteld vermogen.

Service menu right