FAQ Energie-investeringsaftrek

Hier vindt u de veelgestelde vragen over Energie-investeringsaftrek (EIA) en de antwoorden daarop.

Veelgestelde vragen

Wie kan gebruikmaken van de EIA?

Ondernemers in Nederland, op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen en een investering doen die op de Energielijst staat, kunnen gebruikmaken van de EIA. Investeringen op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden moeten zijn toe te rekenen aan een vaste inrichting op deze eilanden. Vereist is dat het wereldinkomen in Nederland wordt belast en voldaan wordt aan de eisen in de EIA-regeling. Particulieren, verenigingen of stichtingen kunnen geen gebruikmaken van de EIA.

Overheidsondernemingen, bijvoorbeeld van gemeenten, provincies en waterschappen, zijn sinds 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Niet alle activiteiten van overheden vallen onder de belastingplicht. U leest om welke activiteiten het gaat op Belastingdienst.nl.

Voor alle belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting (en dat kunnen vanaf 2016 dus ook onderdelen van overheidslichamen zijn) geldt dat ze een beroep op de investeringsfaciliteiten zoals EIA, MIA en Vamil, kunnen doen. Uiteraard moet de investering dan zijn gedaan in het deel van de activiteiten dat als een fiscale (belastingplichtige) onderneming wordt beschouwd.

Ook een stichting of vereniging moet in bepaalde situaties aangifte vennootschapsbelasting doen. Dit heet beperkte belastingplicht. Lees hoe dat zit op Belastingdienst.nl.

Is de stichting of vereniging belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting? Dan kan deze een beroep doen op de investeringsfaciliteiten zoals EIA, MIA en Vamil. Uiteraard moet de investering dan zijn gedaan in het deel van de activiteiten dat als een fiscale (belastingplichtige) onderneming wordt beschouwd.

 

Kan iemand anders mijn aanvraag indienen?

Ja, u kunt iemand anders machtigen om dit te doen. De gemachtigde kan (als intermediair) met een eigen e-Herkenningsmiddel inloggen in e-Loket en bij de vraag 'Voor wie bent u gemachtigd?' 'gemachtigde' invullen.

Hoe meld ik een investering voor EIA?

Dit kan niet per brief, fax of e-mail. U meldt uw investering voor EIA uitsluitend digitaal via ons eLoket. Om in te loggen heeft u nodig:

 • eHerkenning
  Voor een EIA-melding is een eHerkenningsmiddel op betrouwbaarheidsniveau 1 voldoende.
Houd rekening met een levertijd van 1 tot 5 werkdagen van het inlogmiddel.


Heeft u uw gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen, dan kunt u inloggen op het eLoket. Als u bent ingelogd, vindt u het digitale EIA-formulier onder “Nieuwe aanvraag”.

Bent u intermediair?
Gebruik dan uw eigen eHerkenningsmiddel en inloggegevens en niet die van het bedrijf waarvoor u EIA-melding doet.

 

Moet ik ook bijlagen meesturen met het digitale meldingsformulier EIA?

Nee, dat is niet nodig. U ontvangt van RVO.nl een vragenbrief als we aanvullende gegevens van u nodig hebben.

Welke kosten kan ik melden voor EIA?

Behalve de kosten voor het bedrijfsmiddel zijn dit ook de kosten die technisch noodzakelijk en uitsluitend dienstbaar zijn aan dat bedrijfsmiddel. Meestal gaat het om de materiaal- en montagekosten van dat bedrijfsmiddel.

Zorg dat u rekening houdt met de volgende indientermijnen bij:

 • Aanschafkosten
U meldt deze kosten binnen 3 maanden nadat u een opdracht heeft gegeven of een bestelling heeft gedaan.
 • Voortbrengingskosten
Voortbrengingskosten zijn bijvoorbeeld een opdracht onder uw regie, gebruikt materiaal uit uw eigen magazijn of loonkosten van uw eigen personeel.
 

Hier gelden de volgende indientermijnen:

 • Binnen 3 maanden na het einde van het kalenderkwartaal waarin u de voortbrengingskosten maakt, of
 • Binnen 3 maanden na ingebruikneming als u de voortbrengingskosten in hetzelfde kalenderkwartaal maakt als waarin u het bedrijfsmiddel in gebruik neemt.
Meer informatie vindt u in de Energielijst (pdf).

Kan ik meerdere investeringen in één keer melden?

Ja, maar alleen als het om bedrijfsmiddelen gaat die dezelfde energiecode hebben.

Wat komt er volgend jaar op de Energielijst?

Er worden geen mededelingen gedaan over de inhoud of de gestelde eisen van de nieuwe Energielijst totdat deze is gepubliceerd in de Staatscourant.
De nieuwe Energielijst wordt meestal in de laatste week van december gepubliceerd.

Wat kan ik onder een generieke code melden?

 • U kunt apparatuur niet onder een generieke code melden, als de apparatuur specifiek is omschreven met een letter 'W' (= wettekst) in de Energielijst.
   
 • Doet u een investering die energiebesparing oplevert, maar die niet specifiek is omschreven op de Energielijst? Meld deze investering dan onder een generieke code, mits deze wel voldoet aan een besparingsnorm. Die is per toepassingsgebied anders. Kijk voor de toepassingsgebieden in de Energielijst. Meer informatie en hulpmiddelen voor het melden van generieke codes of bedrijfsmiddelen vindt u op Berekenen besparingsgetal EIA.

 

Waar vind ik meer informatie over LED-verlichting?

Waar vind ik een toelichting over zonnepanelen?

Service menu right