Product voorstellen voor de Energielijst

Wilt u uw product geplaatst hebben op de Energielijst? U kunt zelf een voorstel indienen om de Energielijst aan te vullen of te wijzigen. Gebruik hiervoor het voorstelformulier. Deze vindt u op EIA publicaties en formulieren. Iedereen kan een voorstel indienen voor de eerstvolgende lijst. Voorstellen kunt u tot 1 september 2019 melden.

Hoe kan ik een product voorstellen?

Hieronder geven we aan waaruit zo'n voorstel ten minste moet bestaan. Zonder deze informatie nemen we uw voorstel niet in behandeling:

 • Naam, adres en telefoonnummer(s), eventueel e-mailadres(sen) of website(s)
 • Naam van het bedrijfsmiddel
 • Uitgebreide beschrijving van het bedrijfsmiddel. In deze beschrijving dient een technisch inhoudelijke onderbouwing van de werking van het bedrijfsmiddel te worden gegeven. Verder dient een duidelijke uitleg te worden gegeven bij de manier waarop de energiebesparing tot stand komt. Indien beschikbaar ontvangen we ook graag onderzoekrapporten of testrapporten die de werking van het bedrijfsmiddel onderbouwen.
 • Berekening van de energiebesparing per jaar. U berekent dit door het verschil van het energiegebruik van het bedrijfsmiddel en het energiegebruik van het best vergelijkbare alternatief (de referentie) te vergelijken. Deze berekening dient te worden onderbouwd. In hoofdstuk 5 staan omrekenfactoren om de energiebesparing om te rekenen naar Nm3 aardgas equivalenten.
 • De totale investeringskosten om het bedrijfsmiddel aan te schaffen en gebruiksklaar te krijgen (exclusief btw)
 • De verwachte jaarlijkse afzet
 • De bedrijfstak(ken) waar het bedrijfsmiddel kan worden toegepast
 • In de Energielijst geven we de bedrijfsmiddelen weer met een korte omschrijving. U doet hiervoor een tekstvoorstel conform deze omschrijving. U vult in de titel, voor wie het bestemd is, en waar het uit bestaat (titel - bestemd voor - en bestaande uit).

Toetsing van uw voorstel

Uw voorstel toetsen we op een aantal criteria, voordat we het opnemen in het overzicht van energie- investeringen in de Energielijst. Die criteria zijn onder meer:

 • De energiebesparingsnormen, zie hiervoor de codes 310000, 410000, 320000, 420000, 340000, 440000 en 460000. Dit houdt in dat er wordt gekeken naar de energiebesparing die door het bedrijfsmiddel wordt bereikt ten opzichte van de benodigde investering in dit bedrijfsmiddel.
 • Mogelijke toepasbaarheid van het bedrijfsmiddel
 • De gangbaarheid en verkrijgbaarheid in Nederland
 • De omschrijving van het bedrijfsmiddel mag niet merk- of fabrikantgebonden zijn. Meerdere marktpartijen moeten in principe een dergelijk energiezuinig apparaat kunnen leveren

Service menu right