Voorwaarden Energie-investeringsaftrek EIA

  • U bent geen particulier.
  • U bent ondernemer in Nederland, op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden.
  • U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • U doet een investering die op de Energielijst staat (in de Energielijst worden dit bedrijfsmiddelen genoemd).
  • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen die hieraan wettelijk worden gesteld, samengevat in de Energielijst.
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • U meldt het bedrijfsmiddel op tijd (hoofdregel: binnen 3 maanden na opdracht tot levering).
  • Het meldingsbedrag voor aangegane verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten moet per melding samen ten minste € 2.500 bedragen. Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf is maximaal € 121 miljoen (2018).

Service menu right