Voorwaarden Energie-investeringsaftrek - EIA

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een regeling voor inkomsten- of vennootschapsbelastingplichtige ondernemers. Ook een overheidsonderneming, stichting of vereniging kan gebruik maken van deze regeling als die vennootschapsbelastingplichtig is. De regeling is niet voor particulieren. De voorwaarden die gelden zijn:

 • U bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden
 • U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting
 • U doet een investering die op de Energielijst staat (in de Energielijst worden dit bedrijfsmiddelen genoemd)
 • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van de Energielijst
 • Indien nodig levert u het bewijs aan van de vereiste vergunningen en certificaten
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt
 • U meldt het bedrijfsmiddel op tijd (hoofdregel: binnen 3 maanden na opdracht tot levering)
 • Het meldingsbedrag voor aangegane verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten dient per melding samen ten minste € 2.500 te bedragen. Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf is maximaal € 121 miljoen.

Uw investering niet op Energielijst?

Levert uw investering wel energiebesparing op, maar staat deze niet op de Energielijst? Kijk of u de investering kunt melden onder een zogenoemde generieke code.

Welke kosten komen in aanmerking?

De volgende kosten komen in aanmerking voor Energie-investeringsaftrek (EIA).

Aanschafkosten

 • Aankoopsom van (onderdelen van) bedrijfsmiddelen op de Energielijst.
 • Kosten voor voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor deze bedrijfsmiddelen en die u alleen daarvoor gebruikt. Bijvoorbeeld leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur.
 • Kosten die u betaalt aan derden om het bedrijfsmiddel bedrijfsklaar te krijgen, bijvoorbeeld montagekosten.
 • Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u omzetbelasting niet kunt verrekenen.

Voortbrengingskosten

 • Arbeidskosten van uw eigen werknemers, ingehuurde medewerkers en loonwerkers die het bedrijfsmiddel produceren of installeren.
 • Kosten voor materialen uit uw magazijn of onderdelen van het bedrijfsmiddel die onder uw regie worden gekocht en geïnstalleerd.
 • Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u omzetbelasting niet kunt verrekenen.

Kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen

 • Aanschaf- en montagekosten voor nieuwe materialen.
 • Montagekosten voor gebruikte materialen.

Kosten voor een energieadvies, EPA-maatwerkadvies of actieplan voor elektromotoren

De voorwaarden die hieraan verbonden zijn, vindt u in hoofdstuk 3, bij onderdeel G in de Energielijst.

Welke kosten komen niet in aanmerking?

De volgende kosten komen niet in aanmerking voor Energie-investeringsaftrek (EIA):

 • Kosten voor bedrijfsmiddelen die eerder zijn gebruikt.
 • Kosten voor grond, woningen, personenauto's en vaartuigen die een andere bestemming hebben dan beroepsvervoer, dieren, effecten, vorderingen, goodwill, vergunningen, ontheffingen, concessies en andere publiekrechtelijke dispensaties.
 • Onderhoudskosten.

Service menu right