Energie Transitie Faciliteit (ETF)

De Energie Transitie Faciliteit (ETF) ondersteunt landen in de MENA-regio met hun overgang naar een duurzamere energievoorziening. De projecten richten zich op samenwerking op beleidsniveau. Nationale overheden kunnen steun van ETF aanvragen voor Nederlandse expertise, technische assistentie of investeringen met betrekking tot energietransitie.

Voorwaarden

ETF staat open voor de landen: Egypte, Jordanië, de Palestijnse Gebieden, Libanon, Algerije, Tunesië, Marokko, Mozambique en Tanzania.

De volgende organisaties of werknemers kunnen zich aanmelden:
  •  Overheden en overheidsinstellingen in de landen die betrokken zijn bij de energievoorziening in hun land;
  •  Nederlandse diplomaten en personeel van lokale ambassades in MENA-landen.

Achtergrondinformatie

Met de Energie Transitie Faciliteit wil het ministerie van Buitenlandse Zaken bijdragen aan de bevordering van de energietransitie in landen rond Europa. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is uitvoerder van ETF.

Service menu right