Deelname en financiering Energy Executives Training (EET)

Wilt u deelnemen aan de Energy Executives Training (EET)? Dat kan eenvoudig.

Deelname

Bedrijven uit Nederland kunnen op 2 manieren deelnemen:

  1. U heeft interesse in een trainee en biedt een traineeship aan.
  2. U meldt een deelnemer uit Aruba, Brazilië, Curaçao of Mexico aan die u al op het oog heeft.

1. U heeft interesse in een trainee

Maak kenbaar dat u interesse heeft in het bieden van een traineeship aan een deelnemer uit een van de doellanden. De gegevens van uw bedrijf worden in dat geval geregistreerd. Na de selectie van de deelnemers wordt bekeken of er een match gemaakt kan worden en of er een geschikte deelnemer is voor uw bedrijf. Heeft u interesse? Stuur dan een e-mail naar IO@rvo.nl.

2. U wilt een deelnemer aanmelden

U kunt tot en met 31 maart 2019 een deelnemer uit een van de doellanden aanmelden. Heeft u interesse? Stuur dan een e-mail naar IO@rvo.nl.

Selectie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), de uitvoerder van het EET-programma en de betrokken Nederlandse organisatie in de doellanden maken de eindselectie van de deelnemers. Dit gebeurt op basis van de selectiecriteria en het aanmeldformulier. In totaal zijn er 20 plekken gereserveerd. 5 plekken voor deelnemers uit Aruba, Brazilië en Curaçao en 15 plekken voor Mexico. Zo garanderen wij dat de geselecteerde kandidaat optimale training krijgt en een plek krijgt bij een geschikte Nederlandse onderneming.

Selectiecriteria:

  • De deelnemer is afkomstig uit een van de doellanden en werkzaam in de energiesector.
  • De deelnemer heeft minimaal 3 jaar relevante managementervaring.
  • De deelnemer is bij voorkeur tussen de 28 en 40 jaar oud.
  • De deelnemer beschikt over goede Engelse taalvaardigheden (spreek-, schrijf- en luistervaardigheid).
  • De deelnemer heeft een universiteitsgraad (Bachelor) of een gelijkwaardig diploma in een discipline relevant aan het programma.
Maximaal 2 van de 20 beschikbare plekken zijn gereserveerd voor managers bij de overheid (ambtenaren).

Financiering

  • De Nederlandse overheid neemt de kosten voor de trainingen voor haar rekening.
  • De deelnemer uit Aruba, Brazilië, Curaçao of Mexico  is verantwoordelijk voor de kosten voor vervoer naar en/of binnen Mexico en het vliegticket naar Nederland.
  • De kosten voor het 1- of 2-wekelijkse traineeship zijn voor het Nederlandse bedrijf dat het traineeship aanbiedt. U voorziet de deelnemer tijdens het traineeship van een werkplek, begeleiding, huisvesting, maaltijden en transport.

Service menu right