Eureka-label

Meer artikelen
Eureka

Het Eureka-label is een kwaliteitskeurmerk dat Eureka aan projecten kan geven.

Een project kan een label krijgen als:

  • het project een marktgerichte technologische ontwikkeling is
  • het project een civiele toepassing beoogt
  • aan het project minimaal 2 organisaties uit 2 Eureka landen zijn betrokken
  • de financiering van alle partners is geregeld.

Projecten met een Eureka-label worden onder de aandacht gebracht via de websites van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Eureka. Uiteraard doet Eureka dat altijd in overleg met u.

Hoe vraag ik een Eureka-label aan?

De betrokken overheden screenen de projectpartners op hun financiële en technische draagkracht. Neem voor meer informatie over het aanvragen contact op met de Eureka-adviseurs van RVO. Waar nodig helpen zij u ook zoeken naar geschikte subsidieregelingen.

 

Service menu right