ITEA3 (Information Technology for European Advancement)

Meer artikelen

ITEA3 is een Europees strategisch onderzoeksprogramma voor de ontwikkeling van software intensieve systemen en diensten.

Met het Eurekacluster ITEA helpt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat Nederlandse bedrijven met het versterken van hun internationale concurrentiepositie. Het programma is een belangrijk onderdeel van het innovatiecontract van de topsector Hightech Systemen en Materialen (HTSM). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is verantwoordelijk voor de uitvoering.

In ITEA3 neemt de industrie het initiatief en bepaalt de strategie. De kennisvraag is hierdoor goed afgestemd op het bedrijfsleven. Het gaat om marktgericht/toegepast onderzoek. Partijen uit diverse landen werken met elkaar samen. Het programma sluit aan op andere initiatieven zoals Horizon2020, het Joint Technology Initiative Ecsel en gerelateerde EUREKA-clusters. ITEA3 richt zich op 2 aandachtsgebieden:

  • software intensive systems
  • software intensive services

Projectselectie en evaluatie

Om in aanmerking te komen voor een ITEA3-label is er een uitgebreide projectselectie en -evaluatie met verschillende fasen. Als eerste dient u een project outline (PO-fase) in. Bij voldoende kwaliteit volgt een uitnodiging voor het indienen van een full proposal (FP-fase). Bij een positieve evaluatie van de FP ontvangt het project het ITEA3-label. Daarmee vraagt u in eigen land financiële ondersteuning aan.

De nationale overheden ondersteunen de projecten door specifieke nationale instrumenten. In Nederland is er een speciale tender Internationaal Innoveren voor ITEA3-projecten. De gelabelde projecten concurreren met elkaar voor het beschikbare budget. Het ITEA Office in Eindhoven voert de projectselectie en -evaluatie uit.

Voor wie

ITEA3 is bestemd voor Europese samenwerkingsverbanden van bedrijven eventueel aangevuld met kennisinstellingen en universiteiten.

Indieningstermijn

ITEA3 loopt van 2014 tot en met 2021. Het voert het programma zelf uit en organiseert calls (oproepen tot het indienen van onderzoeksvoorstellen). De projecten die aan de kwaliteitsnorm voldoen, ontvangen het ITEA3-label. De Europese overheden ondersteunen de projecten met specifieke nationale instrumenten.

Na afronding van het labelingtraject wordt een nationale call opengesteld. Daarin dienen de gelabelde ITEA3-projecten de onderzoeksvoorstellen in. Meer informatie over het proces en de indieningstermijn vindt u op de pagina Call process ITEA3.

Aanvragen

Op dit moment is er geen call open. De opening van call 5 wordt verwacht in september.

Meer informatie

Heeft u vragen over deelname aan het programma? Dan kunt u terecht bij de adviseurs van Team IRIS van RVO.nl. Zij vertellen u precies wat de voorwaarden en procedures voor deelname zijn. Meer informatie over het programma vindt u ook op de website van ITEA3.

Service menu right