Eurostars oproep innovatieve agrifoodtechnologie

Nederland is koploper op het gebied van innovatieve land- en tuinbouwproductie, uitgangsmaterialen en voeding. Kunt u met uw projectidee een bijdrage leveren aan het vergroten van de samenwerking tussen bedrijven in de voedingssector? Neem dan deel aan de oproep voor marktgerichte R&D projectideeën op het gebied van innovatieve agrifood-technologie.

De oproep komt van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en haar Eurostarspartners in Spanje (CDTI), Frankrijk (BPIFrance), Canada (NRC-CNRC), Hongarije (NRDI), en Israël (ISERD). Samen met deze en andere landen neemt Nederland deel aan Eurostars, een financieringsprogramma dat onderzoeks- en ontwikkelingsintensieve mkb’s ondersteunt bij de ontwikkeling van nieuwe producten, processen en diensten.

Commerciële innovaties in de voedingsindustrie

Eurostars staat open voor alle technologiegebieden. Via deze oproep willen de deelnemende landen het aandeel food-gerelateerde projectvoorstellen in de 10e Eurostars call vergroten. De oproep richt zich op marktgestuurde R&D in innovatieve agrifoodtechnologieën (‘Market driven R&D in innovative technologies applied to the food chain’), te weten:

  • Levensmiddelentechnologie (verwerking, verpakking en etikettering, additieven);
  • Voedselveiligheid en -kwaliteit (door voedsel overgedragen ziekten, kwaliteit en nutritionele eigenschappen);
  • Nieuwe eiwitten en voedingsproducten;
  • Valorisatie van agrarische afvalstromen (organisch afval uit de landbouw, Agro-industriële nevenstromen, afvalstromen van voedselverwerking).

De ingediende projectvoorstellen worden echter op dezelfde wijze beoordeeld als en vergeleken met alle andere ingediende voorstellen in de 10e call van Eurostars.

Volledige oproeptekst

Raadpleeg de volledige oproep voor projectvoorstellen voor gezamenlijke R&D-projecten in Eurostars.

Procedure en indieningstermijn

Volledig uitgewerkte projectvoorstellen kunt u tot donderdag 13 september 2018, 20.00 uur indienen bij het internationale Eurostarsprogramma.

Een onafhankelijke internationale jury beoordeelt en vergelijkt de projectvoorstellen met alle andere ingediende projectvoorstellen in de 10e call van Eurostars.

De financiering van goedgekeurde voorstellen verloopt via de reguliere Eurostarsprogramma’s in Nederland, Spanje, Frankrijk, Canada, Hongarije en Israël. Het totale budget in Nederland voor de 10e call in Eurostars is € 9,5 miljoen. Er is geen geoormerkt budget voor deze oproep.

Voor wie?

Consortia moeten voldoen aan de onderstaande criteria:

  • De coördinatie van het internationale consortium is een R&D-intensieve mkb-onderneming;
  • Het consortium telt minimaal 1 Nederlandse organisatie en 1 organisatie uit één van de andere deelnemende landen;
  • Het samenwerkingsproject betreft marktgerichte R&D voor de ontwikkeling van innovatieve producten, processen of diensten in de voedingsindustrie;
  • Het samenwerkingsproject heeft een evenwichtige verdeling van de kosten, risico’s en economische baten.
  • Het project moet voldoen aan de Eurostarscriteria.

Organisaties uit andere landen kunnen deelnemen aan het project, maar ontvangen geen financiering van RVO.nl of CDTI, BPIFrance, NRC-CNRC, NRDI, of ISERD. Zij kunnen informeren naar financieringsmogelijkheden bij hun eigen nationale Eurostarsprogramma of deelnemen op eigen kosten.

Interesse/voorstel indienen?

Heeft u interesse? Neem dan zo snel mogelijk contact op met RVO.nl om de te volgen procedures en projectidee te bespreken. U kunt hiervoor terecht bij:

Wilt u een voorstel indienen? Gebruik hiervoor het projectideeformulier (project outline form).

Service menu right