Service menu right

Experimenten Elektriciteitswet 2015-2018

Gesloten

De regeling Experimenten Elektriciteitswet 2015-2018 maakte het mogelijk voor coöperaties en Verenigingen van Eigenaren om af te wijken van de Elektriciteitswet 1998. Met de ontheffingsregeling stimuleerde het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De regeling is onderdeel van het Energieakkoord om in 2023 16% hernieuwbare energie te produceren.

De regeling Experimenten Elektriciteitswet had tot en met 2018 jaarlijkse openstellingen en is gesloten. In 2020 gaat de regeling in een verruimde vorm open. Meer informatie over deze ruimere regeling vindt u op Experimenten Elektriciteitswet en Gaswet.

Stand van zaken

Op dit moment zijn er 15 ontheffinghouders. Zij kregen ontheffing in 2015, 2016, 2017 of 2018.

Overzicht ontheffingsbesluiten