Experimenten elektriciteitswet

De regeling Experimenten elektriciteitswet maakt het mogelijk voor coöperaties en Verenigingen van Eigenaren om af te wijken van de Elektriciteitswet 1998. Wilt u experimenteren met decentrale duurzame elektriciteitsopwekking? Dan kunt u een ontheffing aanvragen. Als de experimenten succesvol zijn, kan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voorstellen om de Elektriciteitswet aan te passen.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

De regeling Experimenten Elektriciteitswet had tot en met 2018 jaarlijkse openstellingen. In 2019 komt er een beslissing over de voortzetting en een verruimde opzet van de regeling. U vindt die informatie medio 2019 op deze webpagina.

Met de ontheffingsregeling stimuleert EZK de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De regeling is onderdeel van het Energieakkoord om in 2023 16% hernieuwbare energie te produceren.

Stand van zaken

Voor zowel projectnetten als voor grote experimenten verlenen we maximaal 10 ontheffingen per jaar. Momenteel zijn er 14 ontheffinghouders actief. Zij ontvingen een ontheffing in 2015, 2016, 2017 of 2018.

Ga naar een overzicht van de Besluiten ontheffingen.

Voorwaarden

Lees voor welke typen projecten u ontheffing kunt aanvragen, hoe lang de ontheffing duurt en wat de aanmelding bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) inhoudt op Voorwaarden Experimenten elektriciteitswet.

Aanvragen

Voor de openstellingsronde van 2018 kon u tot en met 6 september 2018 ontheffing aanvragen voor zowel 'grote' experimenten als projectnetten. De regeling is nu gesloten.

Ontheffinghouders moeten in sommige gevallen informatie aanleveren voor de voorbereiding en uitvoering van een experiment op de elektriciteitswet. Gebruik hiervoor modelformulieren op mijn.rvo.nl.

In de praktijk

Andere ondernemers maken al succesvol gebruik van de regeling Experimenten elektriciteitswet. Lees hun ervaringen en tips in de praktijkverhalen en in de blogs, artikelen en films.

Veelgestelde vragen

Downloads:

Service menu right