Experimenten elektriciteitswet

De regeling Experimenten elektriciteitswet maakt het mogelijk voor coöperaties en Verenigingen van Eigenaren om af te wijken van de Elektriciteitswet 1998. Wilt u experimenteren met decentrale duurzame elektriciteitsopwekking? Dan kunt u een ontheffing aanvragen. Als de experimenten succesvol zijn, kan de minister van Economische Zaken en Klimaat voorstellen om de Elektriciteitswet aan te passen.

Met de ontheffingsregeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De regeling is één van de onderdelen van het Energieakkoord om in 2023 16% hernieuwbare energie te produceren.

Aanvragen

U kunt tot en met donderdag 6 september 2018, 17.00 uur weer ontheffing aanvragen voor zowel 'grote' experimenten als projectnetten. Dien uw aanvraag in via mijn.rvo.nl. Hier vindt u ook modelformulieren die u nodig heeft tijdens het experiment.

In de praktijk

Service menu right