Voorwaarden Experimenten elektriciteitswet

Lees voor welke typen projecten u ontheffing kunt aanvragen, hoelang de ontheffing duurt en wat de aanmelding bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) inhoudt op deze pagina.

Type projecten

Er komen 2 type projecten in aanmerking voor ontheffing:

  • 'groot' experiment: de ontheffinghouder voert – in samenspraak met een regionale netbeheerder – het 'groot' experiment uit in zijn net en maximaal 10.000 afnemers - voornamelijk consumenten - nemen de elektriciteit af. De ontheffinghouder mag in dit 'groot' experiment productie, levering en beheer van het net combineren. De regionale netbeheerder blijft bij 'grote' experimenten de overige onafhankelijke wettelijke taken met betrekking tot netbeheer vervullen.
  • projectnet: een gezamenlijk net van maximaal 500 afnemers met maar één aansluiting op het net van een netbeheerder. In een projectnet mag de netbeheerder de productie, levering en het beheer combineren.

Duur ontheffing

Een ontheffing van een aantal bepalingen in die wet maakt afwijking van de Elektriciteitswet mogelijk. Deze ontheffing heeft een duur van 10 jaar.

Doel

Deze regeling moet duidelijk maken in hoeverre de experimenten daadwerkelijk leiden tot:

  • meer duurzame elektriciteit op lokaal niveau en elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling op lokaal niveau
  • efficiënter gebruik van de beschikbare energie-infrastructuur
  • meer betrokkenheid van elektriciteitsgebruikers bij hun energievoorziening

Aanmelding Autoriteit Consument & Markt

Als RVO.nl u een ontheffing geeft op onderdelen van de Elektriciteitswet, dan toetst de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vervolgens de manier van tariefberekening.

Bent u benieuwd naar de voorwaarden die ACM hiervoor stelt en de manier waarop u de tarieven berekent? Of hoe ACM de tarievenmethodiek toetst? Bekijk dan de ACM brochure

Vragen hierover mailt u naar: experimenten@acm.nl.

Service menu right