FAQ Subsidie energiebesparing eigen huis

FAQ

Wat moet ik meesturen in de aanvraag?

U moet altijd het uitvoerdersformulier meesturen. Op het uitvoerdersformulier geven de uitvoerende bedrijven, zoals aannemers en bouwbedrijven, aan dat de maatregelen voldoen aan de (kwaliteits)eisen en voorwaarden.  Dit uitvoerdersformulier moet het uitvoerende bedrijf, dat u heeft geselecteerd, volledig en leesbaar invullen. Als de verbeteringen van uw woning door meerdere bedrijven worden uitgevoerd dan laat u elk bedrijf een formulier invullen. De aanvrager is verantwoordelijk dat alle uitvoerders het formulier ondertekenen. Dit formulier vindt u in de aanvraagomgeving voor eigenaar-bewoners.

Op basis van dit uitvoerdersformulier, vult u het elektronisch aanvraagformulier in. U hoeft de geaccordeerde offerte van het bedrijf/de bedrijven niet mee te sturen. U moet deze wel bewaren, want bij een administratieve controle kunnen wij deze alsnog opvragen.

  • Als u ook subsidie aanvraagt voor een maatwerkadvies dan voegt u hiervan een betaalbewijs toe.
  • Als u subsidie aanvraagt voor een energieprestatiegarantie dan voegt u een offerte toe met een omschrijving van de inhoud van de aangeboden energieprestatiegarantie.
           
 

Hoe lang moet ik de offertes en rekeningen voor de subsidie energiebesparing eigen huis bewaren?

Financiële stukken die de basis zijn voor de subsidie moeten 5 jaar bewaard worden. Het gaat hier om de uitvoerdersformulieren, de offertes, de facturen en de betaalbewijzen.

Hoe lang duurt het voordat ik hoor of mijn aanvraag is goedgekeurd?

De wettelijke termijn om een besluit te nemen over uw aanvraag bedraagt maximaal 13 weken.
 
 
 

 

Ik wil een nieuwe opbouw of een nieuwe uitbouw plaatsen. Kan ik subsidie krijgen voor de isolatie van deze nieuwe aanpassing?

Nee, de subsidie is bedoeld om energiebesparende maatregelen te nemen aan de bestaande schil. Uitbreiding (aanbouw, bijbouw) van de woning of het plaatsen van dakkapellen komt niet in aanmerking.

Mag ik mijn inpandige en uitpandige garage mee-isoleren als ik hier een leef/werkruimte van wil maken?

Ja, mits u voldoet aan de bestaande regelingseisen, waaronder het nemen van minimaal twee energiebesparende maatregelen.  

Ik wil een schuifpui plaatsen in de gevel. Mag ik de afmetingen van het glas van de schuifpui gebruiken in de aanvraag?

De regeling spreekt over het vervangen van glas in de thermische schil. Het plaatsen van de schuifpui komt dus niet in aanmerking voor subsidie.

Ik wil zelf het isolatiemateriaal inkopen, een geregistreerd bedrijf gaat dat aanbrengen. Mag dat?

Dit heeft niet onze voorkeur, maar mag wel. Van belang is dat het materiaal met de juiste isolatiewaarde wordt gekocht en geplaatst. De plaatsing dient wel door een KVK-geregistreerd bedrijf te worden uitgevoerd, hierop controleren wij ook. Het uitvoerend bedrijf bevestigt dan dat het materiaal dat geplaatst wordt, aan de eisen voldoet. De aanvrager blijft verantwoordelijk.

 

Waarom mag spouwmuurisolatie niet in het zeer energiezuinig pakket?

Met uitsluitend spouwmuurisolatie kan nooit worden voldaan aan de gewenste isolatiekwaliteit. Spouwmuurisolatie in combinatie met gevelisolatie kan wel de gewenste isolatiekwaliteit halen (Rc groter dan of gelijk aan 5 m2K/W).

Bij wie kan ik een energieprestatiegarantie aanvragen?

U kunt zich hiervoor het beste wenden tot het uitvoerende bedrijf dat bij u de energiebesparende maatregelen aan uw huis uit voert.

Waarom kan ik geen subsidie krijgen voor de maatregelen die ik voor 15 september 2016 heb uitgevoerd?

Deze regeling heeft tot doel energiebesparing te stimuleren in bestaande koopwoningen in de particuliere sector en in bestaande gebouwen van:

  • Verenigingen van Eigenaren;
  • woonverenigingen;
  • wooncoöperaties, waarvan een of meer leden eigenaar-bewoner zijn.

Als u al energiebesparende maatregelen in uw woningen heeft doorgevoerd was de regeling voor u geen extra stimulans om dat te doen. De regeling probeert eigenaar-bewoners die bijvoorbeeld nu gaan renoveren en maar één energiebesparende maatregel treffen, te stimuleren om een extra stap te maken. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend voor maatregelen die nog niet zijn uitgevoerd. Subsidie wordt alleen verstrekt voor maatregelen die worden uitgevoerd, nadat de subsidieaanvraag is ingediend.

Service menu right