Fast Track to Innovation in Horizon 2020

Werkt u samen met buitenlandse partijen aan een innovatief product, proces of dienst, maar heeft u versnelling nodig? Kijk of u in aanmerking komt voor FTI subsidie. Alle partijen moeten een duidelijke business-to-business of business-to-consumer case hebben en uw project moet binnen 36 maanden vanaf de start op de markt kunnen komen.

Een FTI-project moet bijdragen aan de algemene doelstellingen van Horizon 2020 (het versterken van het industriële leiderschap van het Europese bedrijfsleven en/of het bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven), maar kent verder geen vooraf bepaalde thema’s waaraan een project moet voldoen. De Europese Commissie hoopt dat zo meer bedrijven aan het programma mee gaan doen.

Sluitingsdata (cut off dates)

FTI werkt met een doorlopende oproep en het indienen van een projectvoorstel kan op ieder moment. Wel zijn er 3 sluitingsdata (cut off dates): momenten waarop alle dan ingediende voorstellen beoordeeld worden. De tijd tot het afsluiten van de subsidieovereenkomst (en daarmee de start van het project) is 6 maanden vanaf de sluitingsdatum (cut off date).

Voor 2019 zijn de sluitingsdata:

  • 21 februari
  • 23 mei
  • 22 oktober.

Bekijk het overzicht met gehonoreerde projecten.

Budget

De maximale projectsubsidie is € 3 miljoen, maar de Europese Commissie ziet € 1 tot € 2 miljoen als de richtlijn. In 2019 is € 100 miljoen beschikbaar die gelijkelijk wordt verdeeld over de 3 oproepen (calls).

Voorwaarden

Uw project moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

Vereisten consortium

Europese samenwerking is een vereiste en het consortium moet minimaal 3 en maximaal 5 partners uit de EU-lidstaten of de geassocieerde landen bevatten. In dat consortium moet bedrijfsleven de meerderheid vormen, maar kennisinstellingen en publieke organisaties mogen wel meedoen. Binnen 3 jaar na de start van het project moet marktintroductie plaatsvinden.

Projectsubsidie

De beoordeling van projectaanvragen vindt plaats op 3 punten:

  • Impact: aanzienlijke sociaal-economische waardecreatie met een sterke business case
  • Excellentie: 'beyond the current state-of-the-art in its field'
  • Implementatie: de potentie van het team om doelen te bereiken
De kracht van het unieke karakter van een project en een sterke business case zijn leidend in de beoordeling.

Meer weten?

Meer informatie vindt u op de website van EASME of op de deelnameportaal (participant portal) van de Europese Commissie. Of lees de korte handleiding 'Quick Guide to SME/FTI' die in samenwerking met succesvolle aanvragers, subsidieadviseurs, evaluatoren en de Nederlandse Contact Points voor Horizon 2020 tot stand is gekomen.

Lees ook de veelgestelde vragen als u meer wil weten over FTI.

Service menu right