Service menu right

Fonds Duurzaam Water (FDW)

Gesloten

Subsidie voor gezamenlijke initiatieven van overheidspartijen, bedrijfsleven en non-gouvernementele organisaties (ngo's) in de watersector. Doel is de waterveiligheid en waterzekerheid in ontwikkelingslanden te verbeteren. Projecten vanuit het Fonds Duurzaam Water moeten op langere termijn bijdragen aan duurzame economische groei, zelfredzaamheid en armoedebestrijding.

Met het Fonds Duurzaam Water (FDW) stimuleert het ministerie van Buitenlandse Zaken publiek-private samenwerking in de watersector.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Programma en projecten

RVO.nl voert met FDW 39 projecten uit in 22 landen en in 13 sectoren. Het totale programmabudget tot en met 2017 is € 45,23 miljoen, waarvan 52% is uitgeven.

Op de website Aiddata.rvo.nl vindt u alle FDW-projecten die actief of gestart zijn sinds 2012. Deze website biedt een totaaloverzicht van projecten die RVO.nl uitvoert op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. U kunt filteren op onder meer locatie, sector en programma. FDW-projecten die vóór 2015 waren afgerond, zijn niet opgenomen in de Aiddata-lijst.

Wereldkaart FDW projecten

FDW in de praktijk

Het Fonds Duurzaam Water wordt al succesvol toegepast. Lees bij Uitgelicht op deze pagina hoe het Building with Nature-project met hulp van FDW werkt aan de oplossing voor het oprukkende zeewater op het Indonesische eiland Java. Meer ervaringen en tips vindt u onder FDW in de praktijk. Bekijk de film op youtube van het FDW-project Solidaridad in Zuidoost Azië of lees het het rapport Inclusive PPP's (pdf) met best practices.

Projectmanagement

Elk jaar moet de organisatie die een FDW project leidt, verslag uitbrengen aan RVO.nl over de voortgang. De subsidiebijdrage wordt in tussentijdse termijnen uitbetaald. In het begin zijn alle betalingen vooruitbetalingen. Lees meer over de verslaglegging op de Engelstalige FDW pagina bij Project management.

Meer informatie en Publicaties

Kijk voor meer informatie over het Fonds Duurzaam Water op de Engelstalige pagina Sustainable Water Fund (FDW).

Engelstalige FDW publicaties vindt u op de Engelstalige pagina Sustainable Water Fund (FDW).

Lees de Vice Versa publicatie 'De wereld van het water', met 3 FDW projecten in Egypte (p.20), Kenia (p.30) en de Filipijnen (p.42).