Fonds energiebesparing huursector (FEH)

Het Fonds energiebesparing huursector (FEH) biedt voor verhuurders van woningen de mogelijkheid een lening met een lage rente aan te vragen. De lening geldt voor minimaal 5 woningen met alle een huurprijs onder of boven de liberalisatiegrens met na renovatie een verbeterde Energie-Index.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt met deze regeling verhuurders om de energieprestatie van huurwoningen vergaand te verbeteren. Zo geeft de overheid een extra impuls aan investeringen in energiebesparing in bestaande woningen. Het fonds komt voort uit het Woonakkoord en maakt deel uit van het Nationaal Energieakkoord.

Budget

Het totale beschikbare bedrag is € 75 miljoen (inclusief uitvoeringskosten). Voor aanvragen van woningcorporaties is € 58.240.000 gereserveerd en voor aanvragen van overige verhuurders € 14.560.000.

Stand van zaken

Er zijn op dit moment geen lopende FEH-aanvragen.

Aanvragen

U kunt een aanvraag indienen tot en met 30 september 2019. U vraagt de lening aan via MijnRVO.nl.

> Woningcorporaties

> Overige verhuurders

Hiervoor heeft u eHerkenning (bedrijven) nodig.

Wet- en regelgeving

  • De gewijzigde regeling Fonds energiebesparing huursector (FEH), extra waarborgen subsidie-aanvraag. Geldend vanaf 01-09-2015
  • De oude, gewijzigde regeling Fonds energiebesparing huursector (FEH), aanpassing aan wijziging labelsystematiek. Geldend vanaf 01-01-2015
  • De orspronkelijke regeling Fonds energiebesparing huursector (FEH), geldend bij de start op 06-10-2014
  • 29 juli 2015: aankondiging wijziging FEH per 1 september 2015 inclusief toelichting. Extra waarborgen subsidie-aanvraag
  • 24 december 2014: aankondiging wijziging FEH, per 1 januari 2015 inclusief toelichting. Aanpassing aan wijziging labelsystematiek
  • 20 juni 2014: aankondiging openstelling FEH-lening, per 6 oktober 2014
  • Kamerbrief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) d.d. 18 september 2014 over mogelijke onregelmatigheden bij de regelingen STEP en FEH
  • Kamerbrief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) d.d. 18 juni 2015 over het onderzoek naar de mogelijke onregelmatigheden bij STEP en FEH en de aankondiging van de wijziging van beide regelingen. Naar aanleiding van deze brief zijn kamervragen gesteld en op 7 juli 2015 beantwoord.

Publicaties

Lees de brochure Financiële steun voor het realiseren van energiebesparing bij huurwoningen

Service menu right