Service menu right

Fonds Product Development Partnerships III (PDP III)

Gesloten

Het Fonds Product Development Partnerships III (PDP III) richt zich op het sneller, goedkoper, effectiever en simpeler ontwikkelen van geneesmiddelen, vaccins, diagnostica en andere hulpmiddelen. Hiermee kunnen armoede-gerelateerde ziekten en aandoeningen met betrekking tot seksuele en reproductieve gezondheid (SRGR) worden voorkomen, gediagnosticeerd en behandeld.

Budget

Het beschikbare budget voor 2015 tot 2020 is € 86,3 miljoen. De regeling PDP III is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Voorwaarden

Alleen Product Development Partnerships (PDP’s) konden aanvragen voor deze subsidie indienen. PDP’s zijn samenwerkingsverbanden tussen organisaties uit de private en publieke sector. Zij doen onderzoek, ontwikkelen nieuwe producten en vergroten toegang tot nieuwe gezondheidsgerelateerde technologieën en producten.

Een PDP moet zich richten op ziekten en aandoeningen die voornamelijk arme bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden treffen. De landen vindt u op de List of Recipients of Official Development Assistance (pdf), van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

De activiteiten binnen een PDP dragen bij aan meer, effectievere, veiligere, simpelere en goedkopere producten en behandelingen. Deze moeten gekwalificeerd, gestandaardiseerd, betaalbaar en voor iedereen toegankelijk zijn.

Per samenwerkingsverband is 1 aanvrager de subsidieontvanger.

Overzicht PDP III-projecten

U vindt alle PDP III-projecten op Aiddata.rvo.nl. Deze website biedt een totaaloverzicht van projecten die RVO.nl uitvoert op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. U kunt filteren op onder meer locatie, sector en programma.

Meer informatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert het Fonds Product Development Partnerships III (PDP III) uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De PDP’s in dit programma maken deel uit van het EDCPT2-programma, dat steun krijgt van de Europese Unie.

Meer informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedure vindt u op de Engelstalige pagina over Product Development Partnerships III.

Wet- en regelgeving