Deelnemen als financier (GO)

Als financier kunnen kredietinstellingen deelnemen die voldoen aan de omschrijving van bank als vermeld in artikel 1:1 van de Wet op het Financieel Toezicht. Dit zijn kredietinstellingen die het bedrijf van bank mogen uitoefenen in een lidstaat van de Europese Unie.

Ook kan een kredietinstelling in de zin van de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen 1994 BES aan de regeling deelnemen. Dit kan:

  • als deze op grond van de wet bevoegd is in Bonaire, Sint Eustatius of Saba het bedrijf van kredietinstelling uit te oefenen én
  • voor zover het leningen betreft die verstrekt zijn aan een ondernemer in Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Schadeverzekeraars als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht kunnen deelnemen aan de GO Bankgarantie regeling.
Banken of schadeverzekeraars die mee willen doen moeten een toelatingsprocedure doorlopen.

Redenen voor banken om de GO te gebruiken

  • mogelijkheid om krediet uit te breiden als de limiet op één klant bijna is bereikt
  • bij grote dekkingstekorten is de GO-regeling een uitkomst
  • lager kapitaalsbeslag
  • het is een eenvoudige regeling
Wilt u als bank of schadeverzekeraar deelnemen als financier? Neem dan contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
 

Lees meer over:

Service menu right