Officiële bekendmakingen (GO)

Hier vindt u de officiële bekendmakingen over de GO.

18 december 2014 | Staatscourant nr. 36670
Regeling van de minister van Economische Zaken van 16 december 2014, nr. WJZ/14198913, tot vaststelling van de subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZ-subsidie-instrumenten (Regeling openstelling EZ-subsidies 2015)

19 augustus 2014 | Staatscourant nr 20656
Regeling van de minister van Economische Zaken 11 juli 2014, nr. WJZ / 14099314, tot vaststelling van de subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZ-subsidieregelingen (Regeling openstelling EZ-subsidies 2014)

19 augustus 2014 | Staatscourant nr 20679
Regeling van de minister van Economische Zaken 11 juli 2014, nr. WJZ / 13125043, houdende vaststelling van nationale subsidie-instrumenten op het terrein van Economische Zaken (Regeling nationale EZ-subsidies)

25 oktober 2013 | Staatscourant nr 29700
Regeling van de minister van Economische Zaken 17 oktober 2013, nr. WJZ / 13161402, tot wijziging van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (tijdelijke verhoging borgstellingspercentage en kredietbedragen)

20 augustus 2013 | Staatscourant nr 23740
Regeling van de minister van Economische Zaken 16 augustus 2013, nr. WJZ / 13048404, tot wijziging van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (openstelling garantie ondernemingsfinaciering voor schadeverzekeraars)

20 december 2012 | Staatscourant nr. 26512
Regeling van de minister van Economische Zaken van 12 december 2012, nr. WJZ / 12347494, tot vaststelling van de subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZ-subsidieregelingen (Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2013)

21 december 2011, Staatscourant nr 23060
Regeling van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 15 december 2011, nr. WJZ / 11144835, tot vaststelling van subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZ-subsidieregelingen (Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2012)

21 december 2011 | Staatscourant nr 23204
Regeling van de minister van Economische Zaken van 13 december 2011, nr. WJZ / 11109912, tot wijziging van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (Borgstelling MKB-kredieten, Tijdelijke garantie ondernemings-financiering en Tijdelijke garantie ondernemingsfinanciering curatieve zorg)

4 november 2010 | Staatscourant 2010 nr. 17312
Regeling van de minister van Economische Zaken van 27 oktober 2010, nr. WJZ / 10154263, tot wijziging van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen en van de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2010

2 oktober 2010, Staatcourant 2010, nr. 16576
Regeling van de minister van Economische Zaken van 13 oktober 2010, nr. WJZ/10144037, tot wijziging van enkele subsidieregeling in verband met het Uniform Subsidiekader, de toepasselijkheid van enkele subsidies op Bonaire, Sint Eustatius en Saba en enkele andere wijzigingen

8 maart 2010 | Staatscourant 2010 nr. 3513
Regeling van de minister van Economische Zaken van 2 maart 2010, nr. WJZ/10026538, tot wijziging van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen en van de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2010

20 november 2009 | Staatscourant 2009 nr. 17783
Regeling van de minister van Economische Zaken van 18 november 2009, nr. WJZ/9207917, tot wijziging van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen en van de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2009

3 april 2009 | Staatcourant 2009, nr. 65
Regeling van de minister van Economische Zaken van 25 maart 2009, nr. WJZ / 9057818, tot wijziging van de Subsidieregeling sterktes in innovatie, de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen en de regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2009

6 maart 2009 | Staatscourant 2009, nr. 45
Regeling van de minister van Economische Zaken van 21 februari 2009, nr. WJZ/9036947, tot wijziging van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen en tot wijziging van de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2009 (Regeling tijdelijke garantie ondernemingsfinanciering)

17 december 2008 | Staatscourant 2008, nr. 245
Regeling van de minister van Economische Zaken van 3 december 2008, nr. WJZ/8187684, houdende vaststelling van subsidie-instrumenten op het terrein van starten, groeien en overdragen van ondernemingen (Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen)

Service menu right