Verantwoordelijkheden GO-team

Het GO-team is verantwoordelijk voor:

  • Behandelen van aanvragen voor garantiefinanciering
  • Voorlichting: presentaties en behandeling voorgelegde cases
  • Beheer op lopende portefeuille (wijzigingen, herstructureringen, verliesdeclaraties, facturering, etcetera)
  • Behandelen toetredingsverzoeken banken
  • Controle op leningdocumentatie en informatieverstrekking aan belanghebbenden

Service menu right