Gaswinning Groningen

Meer artikelen

In noordoost-Groningen vinden door gaswinning aardbevingen plaats. Het Kabinet heeft besloten om minder gas te winnen en de huizen in het gebied te verstevigen. De besluitvorming over gaswinning in Groningen vindt u op deze webpagina.

Stand van zaken

Op 27 december 2018 liep de beroepstermijn af voor het op 14 november 2018 ter inzage gelegde instemmingsbesluit. In deze periode was het mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het instemmingsbesluit zelf is nog beschikbaar op deze vervolgpagina.

Voorgeschiedenis

In zijn uitspraak van 15 november 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het instemmingsbesluit van 30 september 2016 en het wijzigingsbesluit van 24 mei 2017 vernietigd. Zie ook het persbericht van de Afdeling. De Afdeling heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat opgedragen om binnen één jaar een nieuw besluit te nemen. Voor de tussenliggende tijd heeft de Afdeling een voorlopige voorziening getroffen die inhoudt dat wat bij beide besluiten was bepaald blijft gelden totdat een nieuw besluit over een winningsplan voor het Groningenveld is genomen en in werking is getreden.

Het wijziginsbesluit en het besluit zijn nog beschikbaar op de volgende vervolgpagina's:

Meer informatie

Bredere informatie over dit dossier, zoals de onderzoeken, de Tweede Kamer-brieven over de gaswinning uit het Groningenveld en het hele pakket van maatregelen, vindt u op www.rijksoverheid.nl/gaswinninggroningen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Service menu right