Service menu right

Gesloten subsidies & financiering

Meer artikelen

Voor gesloten subsidies en financieringsregelingen kunt u geen aanvraag meer indienen.

Opdrachtgever(s)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert onderstaande subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries en de Europese Unie.
Filters weergeven

105 resultaten

(in 0,23 seconden)

 • Actieprogramma Onderwijs en Ondernemen

  Actieprogramma gericht op onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, met als doel hun samenwerking te versterken en het leren ondernemen te bevorderen.

  Gesloten
 • Beleidsexperiment CO₂-reductie industrie

  Subsidie voor fabrieken, energiedistributeurs en afvalverwerkingsbedrijven die kosteneffectief bijdragen aan CO 2 -reductie met een pilot- of demonstratieproject.

  Gesloten
 • Beroepsonderwijs in Bedrijf

  Deze regeling was bestemd voor bedrijven en (v)mbo-scholen die samen de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt willen verbeteren.

  Gesloten
 • Biobased Economy en Groen Gas: Innovatieprojecten

  Subsidie voor bedrijven en kennisinstellingen die samen onderzoek doen om fossiele grondstoffen te vervangen door biomassa of een proef uitvoeren om kunststoffen chemisch te recyclen.

  Gesloten
 • Brede weersverzekering 2020

  Financiële tegemoetkoming voor landbouwers. De tegemoetkoming is voor de premiekosten van brede weersverzekeringen.

  Gesloten
 • CIP Eco-innovation

  Subsidie gericht op het vermarkten van eco-vriendelijke producten, technologieën, diensten, processen en managementmethodes.

  Gesloten
 • Creative Twinning

  Subsidie voor culturele organisaties (bedrijven of ngo's) die met culturele activiteiten in de landen grenzend aan de Europese Unie bij willen dragen aan sociale verbinding.

  Gesloten
 • DEI+: Circulaire economie

  Subsidie voor mkb en andere bedrijven met voorstellen voor recycling van afval en het besparen van grondstoffen, voor een circulaire economie en CO 2 -reductie.

  Gesloten
 • ERA-NET: Energiecall Solar

  Subsidie voor bedrijven om de Europese zonne-energiesector te versterken. Uw prepoposal moet wel zijn goedgekeurd.

  Gesloten
 • Eureka call COVID-19: Echo Period Life without a vaccine

  Subsidie voor bedrijven en kennisinstellingen die kortlopende onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van gezondheid en zorg willen ondernemen voor oplossingen op korte termijn rond het coronavirus (COVID-19).

  Gesloten
 • Experimenten Elektriciteitswet en Gaswet

  Een ontheffing voor coöperaties en Verenigingen van Eigenaren die willen experimenteren met decentrale elektriciteitsopwekking. Het gaat om een ontheffing voor de Elektriciteitswet en Gaswet.

  Gesloten
 • Fonds Duurzaam Water (FDW)

  Subsidie voor publiek-private samenwerking in de watersector. Doel is verbetering van waterveiligheid en waterzekerheid in ontwikkelingslanden.

  Gesloten
 • Fonds Life Sciences & Health for Development (LS&H4D)

  Subsidie voor publiek-private samenwerkingsverbanden in de life sciences-sector. Het doel is armoede structureel te bestrijden door de gezondheidsstatus van armere bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden te verhogen.

  Gesloten
 • Fonds Product Development Partnerships III (PDP III)

  Subsidie voor samenwerkingsverbanden tussen organisaties uit de private en publieke sector, die producten ontwikkelen om armoedegerelateerde ziekten en aandoeningen met betrekking tot seksuele en reproductieve gezondheid (SRGR) te bestrijden.

  Gesloten
 • Ghana WASH Window (GWW)

  Subsidie voor groepen ondernemers, overheden, ngo's en kennisinstellingen die samen projecten uitvoeren op het gebied van water, sanitatie, hygiëne en watermanagement in Ghana.

  Gesloten
 • GlobalStars: Oproep Brazilië

  Oproep aan Nederlandse organisaties om een gezamenlijk R&D-projectvoorstel in te dienen met één of meerdere partners in Brazilië, voor projecten binnen alle technologie- en toepassingsgebieden.

  Gesloten
 • GlobalStars: Oproep fotonica Taiwan

  Oproep aan Nederlandse organisaties om een gezamenlijk R&D-projectvoorstel in te dienen met één of meerdere partners in Taiwan, voor projecten binnen het technologie- en toepassingsgebied 'fotonica’ (photonics).

  Gesloten
 • GlobalStars: Oproep One health India

  Oproep aan Nederlandse organisaties om een gezamenlijk R&D-projectvoorstel in te dienen met één of meerdere partners in India, voor projecten binnen het technologie- en toepassingsgebied ’One Health’.

  Gesloten
 • GlobalStars: Oproep Singapore

  Oproep aan Nederlandse organisaties om een gezamenlijk R&D-projectvoorstel in te dienen met één of meerdere partners in Singapore.

  Gesloten
 • Graasdierpremie 2019

  Graasdierpremie voor agrarisch ondernemers voor het laten begrazen van gronden zoals heide, duinen en kwelders door schapen of zoogkoeien.

  Gesloten
 • Graasdierpremie 2020

  Premie voor landbouwers voor het laten grazen van schapen en vrouwelijke vleesrunderen op niet-subsidiabele landbouwgrond.

  Gesloten
 • Groene plus lectoraten 2014

  Subsidie voor agrarische hogescholen die praktijkgericht onderzoek doen. Met dit onderzoek moeten ze nieuwe kennis ontwikkelen op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving.

  Gesloten
 • Innovatieprogramma Food & Nutrition

  Subsidie voor voeding gerelateerde bedrijven en kennisinstellingen om bestaande kennis op het gebied van food & nutrition naar concrete producten, processen en diensten te vertalen en nieuwe kennis te ontwikkelen door fundamenteel onderzoek.

  Gesloten
 • Interessepeiling IPCEI Waterstof

  Interessepeling voor investeringen in de opwek, het gebruik, opslag en/of transport van klimaatneutrale waterstof. Registreer uw belangstelling voor IPCEI Waterstof.

  Gesloten
 • Interventieregeling fruit 2017-2018

  Compensatie voor telers aangesloten bij een GMO-erkende producentenorganisatie, die last hadden van de EU-sancties tegen - en het importverbod door - Rusland.

  Gesloten
 • Investeringen in energie glastuinbouw (EHG)

  Subsidie voor glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden van glastuinders die willen investeren in installaties of apparaten. Hiermee zorgen zij voor energiebesparing en vermindering van CO 2 -uitstoot.

  Gesloten
 • Investeringen in kalverstallen

  Subsidie voor vleeskalverhouder die investeert in diervriendelijke stalvloeren of apparaten die ammoniakuitstoot verlagen. Deze subsidie valt onder het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3.

  Gesloten
 • Jonge vissers

  Subsidie voor vissers jonger dan 40 jaar om voor het eerst een (deel van een) vissersvaartuig aan te schaffen.

  Gesloten
 • JTI Fuel Cells and Hydrogen

  Europese subsidie voor ondernemers die in een partnerschap samenwerken met als doel waterstof- en brandstofcellen commercieel haalbaar te maken.

  Gesloten
 • Koopsubsidie

  Subsidie (ook wel Eigenwoningbijdrage genoemd) voor woningeigenaren, bedoeld om het eigenwoningbezit te bevorderen.

  Gesloten
 • Metingen ammoniakuitstoot

  Subsidie voor veehouders en agrarische mkb-ondernemers voor het uitvoeren van metingen van ammoniakuitstoot.

  Gesloten
 • MKB-Deals

  Ondersteuning voor initiatieven en projecten van provincies en gemeenten die het brede mkb versterken.

  Gesloten
 • Natuurbeheer SNL

  Subsidie voor natuurbeheerders die een natuurterrein beheren en openstellen voor publiek. Deze subsidie is overgegaan naar de subsidie Natuurbeheer SVNL 2016.

  Gesloten
 • Regeling Reductie Energiegebruik

  Uitkering voor gemeenten die projecten willen opzetten om huiseigenaren te adviseren en te stimuleren om energiebesparende maatregelen te treffen. 

  Gesloten
 • Regio Deals

  Financiële en praktische ondersteuning voor partnerschappen van overheden en lokale organisaties om regionale problemen aan te pakken.

  Gesloten
 • Rijksbijdrage laadinfrastructuur voor elektrische auto's

  Bijdrage voor gemeenten, provincies of regionale samenwerkingsverbanden die bouwen aan een publiek toegankelijke laadinfrastructuur. De rijksbijdrage stimuleert een succesvolle doorontwikkeling van de elektrische auto.

  Gesloten
 • RVV Grootschalige verbouw

  Deze heffingsvermindering - RVV Samenvoeging huurwoningen - biedt fiscaal voordeel bij het samenvoegen van sociale huurwoningen in krimpgebieden en gebieden in Rotterdam Zuid. De heffingsvermindering geldt voor onttrokken huurwoningen.

  Gesloten
 • RVV Kleinschalige verbouw

  Deze heffingsvermindering kleinschalige verbouw van huurwoningen biedt fiscaal voordeel bij het renoveren van sociale huurwoningen in bepaalde gebieden in Rotterdam Zuid.

  Gesloten
 • RVV Nieuwbouw 2017 - NBB

  Met RVV Nieuwbouw 2017 - NBB kunt u fiscaal voordeel krijgen bij bouw van sociale huurwoningen met een huur gelijk of hoger dan de 1e aftoppingsgrens en/of niet hoger dan de liberalisatiegrens.

  Gesloten
 • RVV Nieuwbouw 2017 - NBO

  Met RVV Nieuwbouw 2017 - NBB kunt u fiscaal voordeel krijgen bij bouw van sociale huurwoningen met een huur gelijk of hoger dan de 1e aftoppingsgrens en/of niet hoger dan de liberalisatiegrens.

  Gesloten
 • RVV Nieuwbouw 2020

  Heffingsvermindering die fiscaal voordeel biedt aan woningcorporaties bij de nieuwbouw van sociale huurwoningen.

  Gesloten
 • RVV Samenvoeging huurwoningen

  Deze heffingsvermindering - RVV Samenvoeging huurwoningen - biedt fiscaal voordeel bij het samenvoegen van sociale huurwoningen in krimpgebieden en gebieden in Rotterdam Zuid. De heffingsvermindering geldt voor onttrokken huurwoningen.

  Gesloten
 • RVV Sloop huurwoningen

  Deze heffingsvermindering - RVV Sloop - biedt fiscaal voordeel bij de transformatie van vastgoed naar sociale huurwoningen.

  Gesloten
 • RVV Verbouw tot huurwoningen

  De heffingsvermindering verbouw van niet voor bewoning bestemde ruimten naar huurwoningen biedt fiscaal voordeel bij de transformatie van vastgoed naar sociale huurwoningen.

  Gesloten
 • Sanering varkenshouderijen

  Subsidie voor varkenshouderijen in de concentratiegebieden Zuid en Oost, die geuroverlast veroorzaken en stoppen met hun bedrijf.

  Gesloten
 • SBIR Monitoring van bruggen en kademuren

  Oproep voor bedrijven/ondernemers/organisaties om innovatieve oplossingen, anders dan tachymetrie en waterpassing, te ontwikkelen die bijdragen aan de monitoring van bruggen en kademuren in Amsterdam.

  Gesloten
 • SBIR oproep Circulaire innovaties snelgroeiende steden

  Oproep voor bedrijven/ondernemers om een duurzame bijdrage te leveren aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van wegwerpartikelen, bouw- en zwerfafval in snelgroeiende steden in Afrika en het Midden-Oosten.

  Gesloten
 • SBIR Perronrandbeveiliging ProRail

  Oproep voor bedrijven/ondernemers/organisaties om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen die voorkomen dat personen vanaf het perron op het spoor terechtkomen.

  Gesloten
 • Schoolmelk

  Subsidie voor zuivelleveranciers en scholen om leerlingen aan te moedigen om gezond te eten en de verkoop van zuivel te stimuleren.

  Gesloten
 • Smart Industry Fieldlabs

  Subsidie voor praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen Smart Industry-oplossingen kunnen ontwikkelen, testen en implementeren, met als doel procesinnovatie, productinnovatie of het vernieuwen van businessmodellen.

  Gesloten
 • Subsidieregeling Cyberweerbaarheid

  Subsidie voor groepen van bedrijven in niet-vitale sectoren die op cybersecurityterrein willen samenwerken, in hun keten, regio of sector.

  Gesloten
 • Tegemoetkoming fritesaardappeltelers

  Tegemoetkoming voor fritesaardappeltelers in de periode van de maatregelen tegen het coronavirus. Met de financiële steun krijgen ze hulp bij het opvangen van de grootste klappen.

  Gesloten
 • Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw

  Tegemoetkoming voor de sierteeltsector en bepaalde onderdelen van de voedingstuinbouw in de periode van de maatregelen tegen het coronavirus. Met de financiële steun krijgen ze hulp bij het opvangen van de grootste klappen.

  Gesloten
 • Transitiefaciliteit (TF)

  Stimuleringsregeling voor het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen om actief te worden op de veelbelovende markten in Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika.

  Gesloten
 • TSE Gebouwde omgeving

  Subsidie voor bedrijven die producten en diensten ontwikkelen om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Zoals (renovatie)arrangementen of duurzame oplossingen voor warmte-/koude- en elektriciteitsvoorziening.

  Gesloten
 • TSE Industrie

  Subsidie voor ondernemers die mogelijkheden voor goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten en diensten onderzoeken. Ze moeten uiterlijk in 2030 een eerste markttoepassing hebben in een betekenisvolle Nederlandse industriële sector.

  Gesloten
 • TSE: Geo-energie

  Subsidie voor bedrijven en kennisinstellingen om geothermie toe te passen of niet-fossiele energieopslag in diepe ondergrond (lager dan 1250-1500 meter).

  Gesloten
 • TSE: Systeemintegratie op de Noordzee

  Subsidie voor ondernemers die integratie van zeer grote hoeveelheden offshore windstroom in het energiesysteem mogelijk maken tegen lage maatschappelijke kosten.

  Gesloten
 • TSE: Urban Energy

  Subsidie voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen die duurzame energie onderzoeken of ontwikkelen in de gebouwde omgeving.

  Gesloten
 • VAMIL-compensatie

  Compensatieregeling voor agrarisch ondernemers die hun investeringen in 2007 of 2008 in duurzame stallen en kassen willen afschrijven.

  Gesloten

Verfijnen

Verfijnen met facetten