GlobalStars - Oproep Brazilië

Oproep aan Nederlandse organisaties om een gezamenlijk R&D-projectvoorstel in te dienen met één of meerdere partners in Brazilië. Projecten binnen alle technologie- en toepassingsgebieden komen voor ondersteuning in aanmerking.

U vindt hier informatie over termijnen, budget en procedures.

Data en budget

Opening internationale call5 juli 2018
Sluiting internationale call31 oktober 2018, 17.00 uur
Indienen nationale subsidieaanvraag3 december 2018 - 29 januari 2019
Maximale subsidie per project€ 350.000
Totale budget call€ 950.000

U dient in via mijn.rvo.nl.

  Indienen projectvoorstel

  U moet eerst het internationale Eureka-formulier indienen. Alle partners moeten het formulier ondertekenen. Dit kunt u niet digitaal doen. U moet het formulier printen, ondertekenen en scannen. Het gescande formulier dient u vervolgens in.

  Als het Eureka-secretariaat aangeeft dat uw projectvoorstel in aanmerking komt, kunt u vervolgens een nationale aanvraag indienen.

  Aanvraagprocedure


  1. Internationale aanvraag

  Het consortium dient het internationale projectvoorstel in bij Eureka. Het internationale projectvoorstel bestaat uit:

  Dit document stuurt u voor 31 oktober 2018, 17:00 uur (CET) naar: globalstars@eurekanetwork.org, met als onderwerp “GlobalStars Brazil Call 2018”.

  2. Aanvraag in Nederland
  Om in aanmerking te komen voor nationale subsidie dient u een nationaal projectvoorstel bij ons in. De nationale aanvraag bestaat uit:
  • Aanvraagformulier Internationaal Innoveren – GlobalStars (u vindt het formulier in eLoket)

  • Internationaal EUREKA-formulier (ondertekend door alle partners)

  • Annex - Projectplan GlobalStars

  • Modelbegroting

  • Modelsamenvatting

  • Getekende samenwerkingsovereenkomst/consortium agreement (deze bijlage mag u ook in een later stadium indienen)

  U dient in via mijn.rvo.nl. Hier vindt u alle benodigde formulieren.

  3. Aanvraag in Brazilië
  Om in Brazilië voor subsidie in aanmerking te komen dient uw Braziliaanse partner tijdig contact op te nemen met de eigen funding organisaties (FINEP, FAPESP, EMBRAPII) en een nationale aanvraag in te dienen. Uw partner kan een uitgebreide instructie vinden in de Call Text Global Stars Brazil. Deze vindt u bij Meer informatie.

  Team IRIS helpt u op weg

  Internationale samenwerking kan lastig zijn. Team IRIS helpt u graag op weg. Heeft u bijvoorbeeld vragen over GlobalStars, uw mogelijke consortium of uw projectidee? Neem dan contact op met de adviseur voor de betreffende GlobalStars-call. Zijn/haar contactgegevens staan in de call tekst vermeld.

  Service menu right