GlobalStars - Oproep fotonica Taiwan

Oproep aan Nederlandse organisaties om een gezamenlijk R&D-projectvoorstel in te dienen met één of meerdere partners in Taiwan. Alleen projecten binnen het technologie- en toepassingsgebied 'fotonica’ (photonics) komen voor ondersteuning in aanmerking.

U vindt hier informatie over termijnen, budget en procedures.

Data en budget

Opening call3 september 9.00 uur
Sluiting call17 oktober 2018, 17.00 uur
Maximale subsidie per project€ 350.000
Totale budget call€ 935.000

Indienen projectvoorstel

Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient u uw aanvraag in bij zowel Eureka, RVO.nl als bij DoIT Taiwan. We adviseren u om te wachten tot de oproep in de Staatscourant is gepubliceerd (medio/eind augustus), dan kunt u uw aanvraag in 1 keer doen.

Alle partners moeten het Eureka Projectformulier ondertekenen. Dit kunt u niet digitaal doen. U moet het formulier printen, ondertekenen en scannen. Het gescande formulier dient u vervolgens in.

Aanvraagprocedure
 

1. Internationale aanvraag
Het consortium dient het internationale projectvoorstel in bij Eureka. Het internationale projectvoorstel bestaat uit:

Uw aanvraag stuurt u naar: globalstars@eurekanetwork.org, met als onderwerp 'GlobalStars Taiwan Call 2018'.

2. Aanvraag bij RVO.nl
Om in aanmerking te komen voor subsidie dient u een projectvoorstel bij ons in. De aanvraag bestaat uit:

  • Aanvraagformulier Internationaal Innoveren – GlobalStars (u vindt het formulier in eLoket)
  • Internationaal Eureka projectformulier (ondertekend door alle partners)
  • Annex - Projectplan GlobalStars*
  • Modelbegroting*
  • Modelsamenvatting*
  • Getekende samenwerkingsovereenkomst/consortium agreement (deze bijlage mag u ook in een later stadium aanleveren).
*u vindt deze documenten op mijn.rvo.nl.
 

3. Aanvraag bij DoIT Taiwan
Om bij DoIT Taiwan voor subsidie in aanmerking te komen dient uw Taiwanese partner een aanvraag in bij DoIT. Uw partner kan een uitgebreide instructie vinden in de Global Stars Call Text Photonics. Deze vindt u bij Meer informatie.

Team IRIS helpt u op weg

Internationale samenwerking kan lastig zijn. Team IRIS helpt u graag op weg. Heeft u bijvoorbeeld vragen over GlobalStars, uw mogelijke consortium of uw projectidee? Neem dan contact op met de adviseur voor de betreffende GlobalStars-call. Zijn/haar contactgegevens staan in de calltekst vermeld. Of stuur een e-mail naar teamiris@rvo.nl.

Service menu right