Aanvraaginformatie GO ETFF voor ondernemer

Ondernemers en projectsponsors die op zoek zijn naar risicodragend vermogen voor een energietransitie-project kunnen hun investeringsproject aanmelden bij het Nederlands Investerings Agentschap (NIA).

NIA verstrekt voorlichting over de voorwaarden van de GO ETFF regeling, analyseert voorgelegde projectvoorstellen en gaat na of deze kunnen kwalificeren voor de GO ETFF. Als Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) vervolgens een achtergestelde lening wil verstrekken, kan de bank een garantie op haar lening aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Ga voor meer informatie naar de website van NIA.

Service menu right