Verantwoordelijkheden GO-ETFF-team

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de GO-ETFF.

Het GO-ETFF-team bij RVO.nl is verantwoordelijk voor:

  • Behandelen van aanvragen voor garantiefinanciering
  • Voorlichting: presentaties en behandeling voorgelegde cases
  • Beheer op lopende portefeuille (wijzigingen, herstructureringen, verliesdeclaraties, facturering, et cetera)
  • Behandelen van toetredingsverzoeken van Ontwikkelingsbanken
  • Controle op lening documentatie en informatieverstrekking aan belanghebbenden

Service menu right