Graasdierpremie 2017

Gronden als heide, duinen en kwelders tellen niet mee als subsidiabele landbouwgrond. Op deze grond vindt vaak wel begrazing plaats. Laat u deze grond begrazen door schapen of vrouwelijk vleesvee? Dan kunt u daarvoor de graasdierpremie aanvragen.

De premie is onderdeel van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Voor wie

Actieve landbouwers kunnen graasdierpremie aanvragen voor schapen en/of vrouwelijk vleesvee die op niet-subsidiabele gronden grazen. De premie voor runderen geldt voor vrouwelijk vleesvee vanaf 2 jaar, dat ten minste 12 maanden aaneengesloten in Nederland is. De premie voor schapen is voor ooien en rammen die voorafgaand aan het jaar van aanvraag zijn geboren.

Indieningstermijn

De graasdierpremie voor 2017 kon u aanvragen van 1 maart tot en met 15 mei 2017 in de Gecombineerde opgave.

Budget

Voor de graasdierpremie is in 2017 een budget van € 3,5 miljoen beschikbaar. € 1,1 miljoen voor schapen en € 2,4 miljoen voor runderen. Bij overschrijding van dit budget wordt het premiebedrag per dier verlaagd. Er geldt een ondergrens van € 1.000 per bedrijf. Is het totale premiebedrag lager dan € 1.000? Dan krijgt u de premie niet uitbetaald.

  • De premie voor runderen is € 160 per dier. In het bedrag is rekening gehouden met meegrazend jongvee en stieren
  • De premie voor schapen is € 24 per schaap. In het bedrag is rekening gehouden met meegrazende lammeren.

Voorwaarden

De graasdierpremie is niet gekoppeld aan betalingsrechten en kan dus los aangevraagd worden. U kunt deze premie aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent een actieve landbouwer.
  • U vraagt de graasdierpremie aan in de Gecombineerde opgave.
  • U heeft schapen en/of vrouwelijke runderen (vleesvee). De schapen moeten voorafgaand aan het jaar van aanvraag zijn geboren. De premie voor runderen geldt voor vrouwelijk vleesvee vanaf 2 jaar dat ten minste 12 maanden aaneengesloten in Nederland is. De premie is niet voor melkvee.
  • De schapen en/of runderen staan juist geregistreerd in het I&R-systeem (Identificatie & Registratie) op het moment dat u uw aanvraag voor graasdierpremie indient. Dit geldt ook voor de periodes dat de dieren een andere houder hadden.
  • De premie die u kunt krijgen is meer dan € 1.000 per bedrijf.
  • De premie is voor dieren die op enig moment in de periode van 1 januari tot en met 15 mei aanwezig zijn op het bedrijf. Voor de berekening kijken we voor deze dieren hoeveel dagen ze aanwezig zijn in de periode van 1 januari tot en met 15 oktober

Lees meer over de juiste registratie van uw dieren in het I&R-systeem op mijn.rvo.nl.

Berekening premie

De premie is voor dieren die op enig moment in de periode van 1 januari tot en met 15 mei aanwezig zijn op het bedrijf. Voor de berekening kijken we voor deze dieren welke dagen ze aanwezig zijn in de periode van 1 januari tot en met 15 oktober.

Heeft u op uw bedrijf subsidiabel grasland in gebruik op 15 mei 2017? Dan wordt het aantal dieren dat in aanmerking komt voor de premie gecorrigeerd, omdat de dieren ook op dit grasland kunnen grazen.

Kijk voor voorbeeldberekeningen van de premie en de correctie door grasland op de pagina Berekening graasdierpremie 2017.

Na uw aanvraag

Wat er na uw aanvraag gebeurt leest u op mijn.rvo.nl. Hier vindt u ook informatie over de kortingsperiode.

Service menu right